Forsa Sockens Hembygdsförening

Från Forntid till FramtidForsa Socken ligger i det vackra Hälsingland och består av samhällena Sörforsa och Näsviken och alla dess byar.
Föreningens uppgift är att värna och dokumentera bygdens kulturhistoria och kulturliv.
Vi arbetar utifrån ett demokratiskt och humanistiskt synsätt och du som delar våra värderingar är välkommen som medlem.
Styrelsen skickar medlemsinformation till dig som medlem i föreningen - och som vi har fått mejladress av. Får du inte medlemsmejlen? Meddela oss gärna din mejladress så får du också informationen.
Hembygdsföreningen
äger Forsa Forngård i Fränö där det varje år firas traditionellt midsommarfirande.

________________________________________________________________________

Nu är sommarens aktiviteter över för i år. Vi vill tacka alla som deltagit och ser fram emot 2015 med nya arrangemang. Du som är - eller blir medlem - boka in vårt årsmöte den 23 mars 2015 på Mariagården i Forsa.

__________________________________________________________


Se bildspelet om vår vackra bygd!


____________________________________________________________

Projekt om Landsbygdsutveckling: Vi genomförde två mycket lyckade workshopkvällar och nu har vi gått in med en ansökan till Hudiksvalls Kommun för att kunna göra steg 2 med sådan "höjd" så att det är möjligt att finansiera de förslag som kommer fram. Steg 2 innebär att vi ska skriva en utvecklingsplan. Detta ska göras i samarbete med de arbetsgrupper som redan kommit igång i Näsviken.  

Så här såg inbjudan ut till steg ett:

_____________________________________________________________                     

Kontakta oss gärna om du vill ha guidning/visning av Forsa Forngård i Fränö!

Välkommen!

_______________________________________________

   Här kan du ladda ner vår sommarbroschyr 2014.

_______________________________________________

Tips på mer som man kan göra i Forsabygden:

http://gladahudikbygden.wordpress.com/torsdag/
_______________________________________________

Textilprojektet "Fränös handvävda i ny tappning" - FHINT

 

Under de två senaste åren har hembygdsföreningen och Forsa Folkhögskola samarbetat i två olika textilprojekt. Två olika grupper av distanselever i folkhögskolans fördjupningskurs i vävning och formgivning har medverkat tillsammans med sina lärare med Maivor Unosson i spetsen. Från hembygdsföreningen har Marta Trolin och Astrid Nilsson jobbat med projektet. Det har innehållit analys av forngårdens äldre vävnader, kopiering i dagens material och formgivning av en ny vävnad med inspiration från den gamla. Projektet har sedan gjort utställningar på både folkhögskolan och forngården. Dessutom har två vävhäften producerats.

Vävskäl - Historik om Forsa Forngård och Forsa Folkhögskola. 14 vävsedlar på nya vävnader och presentation av vävaren.

Pris: 150 kr. Utgiven maj 2013.

Vävskäl 2 - Historik om vävnader på forngården. Historik om vävutbildningen på Forsa Folkhögskola. Hur man analyserar en väv. 35 vävsedlar på både nya och äldre vävnader.

Pris: 270 kr. Utgiven september 2014.

Kontakta Astrid Nilsson 070-6343333 astrid.emelie@telia.com om du vill köpa vävhäften.

         

__________________________________________________________________________

Aktuellt från styrelsen december 2014

Styrelsen hade det sista mötet för året i början av december. Nu har vi juluppehåll och träffas inte förrän i februari, då vi bland annat ska förbereda årsmötet som blir 23 mars. Vi hoppas på en bra jul både för oss i styrelsen och för alla er som har deltagit i föreningens aktiviteter, men naturligtvis för alla medlemmar som är intresserade av, som det står i våra stadgar, att värna om hembygdens kultur och miljö. Vi får alla hjälpas åt med detta. Stadgarna finns att läsa här på vår hemsida, klicka på Styrelsen/Kontakt. Du finner en länk längst ned på sidan.

En av våra uppgifter, är att underhålla Forngården i Fränö. Därför har snickarna Niklas Backlund och Roger Jansson under hösten bytt tak på fäxet, lagat de flesta tegeltaken och rensat rännor på Heds. Fäxtaket, som är inklämt mellan bostadshuset och logen, har länge varit i dåligt skick, plattorna har varit trasiga och söndervittrade och läkten var rutten. Bostadshuset, där vaktmästaren bor, har fått en ny takstege efter önskemål av sotaren. Tegeltaken på Forngården har lagats av föreningen själv. Bernt Magnusson har utan ersättning lånat ut skyliften några dagar.

Sedan många år tillbaka har föreningen ansvar för kyrkkaffet i Mariagården i samband med gudstjänsten första advent. Så även i år. Vi var några stycken som uppehöll traditionen och iklädda våra folkdräkter bjöd vi på kaffe, saffransbullar och pepparkakor. Tack till er som deltog. Även Kyrkoherden Marie Veenhuis Diamant framförde sitt stora tack till föreningen för att vi tar ansvar för kyrkkaffet vid första advent.

Vi hade ytterligare en aktivitet första söndagen i advent. Astrid Nilsson hade ordnat så att vi bland annat fick sälja skrifterna Vävskäl och Vävskäl II vid Övre Hälsinglands Hemslöjdsförenings försäljning på Hälsinglands Museum, alltså skyltsöndagen. Tack till er som hjälpte till här också!

Nu har vi uppdaterat våra arbetsgrupper: Arrangemangsgruppen, Restauranggruppen, Reparation och Underhåll, Trädgårdsgruppen, Textilgruppen, Föremålsgruppen, Kälkebo, Barnens Fränö och Hemsidan. Vi återkommer vid årsmötet angående vilka som ingår i respektive grupp och som alltid, behövs det fler som hjälper till.                

Vi är tacksamma för kommentarer, reaktioner och frågor.

God Jul och Gott Nytt År!                                                        

__________________________________________________________________________

Aktuellt från styrelsen november 2014

Vi skrev tidigare om det planerade styrelsemötet, det s k visionsmötet. Vi bad om synpunkter på våra aktiviteter och vi fick några få förslag och är mycket tacksamma för dem. Kom ihåg att det naturligtvis alltid finns möjlighet att komma med idéer - så hör gärna av dig! Vi hade i alla fall en bra kväll där vi dryftade både stort och smått. På årsmötet 2015, som blir den 23 mars i Mariagården, kommer vi att berätta om planerna för nästa år.

Under 2014 har föreningen sökt och blivit beviljad bidrag från Länsstyrelsen för att renovering av byggnaderna i Fränö. Konservator Alf Blom, som är fantastiskt kunnig på området, har renoverat målningar och tapeter. Eftersom det finns mer behov har vi nu ansökt om ytterligare bidrag. Förhoppningsvis kommer vi alltså att kunna renovera ännu mera och sedan kommer man att kunna gå runt i byggnaderna och beundra förbättringarna.

Nu i november och december är det många som anordnar och deltar i Julmarknader och Julauktioner. Vi valde att finnas på Julmarknaden i Tövsätter den 22-23 november. Vi sålde forsa- och hälsingelitteratur, forsasmycket, textilier samt bakverk. Det var trevligt att träffa er medlemmar som stannade till vid vårt bord. Flera tecknade också nytt medlemskap i vår Hembygdsförening och någon lämnade sin mejladress. Vi hälsar er särskilt välkomna till oss!

Påminn gärna andra om att bli medlemmar i Hembygdsföreningen och även lämna oss mejladress.

Kika också på www.sockenbilder.se och klicka på Forsa. Där finns många bilder utan text. Om du känner till något om dem är det tacknämligt om du vill lämna dina synpunkter på respektive bild. Det läggs ju kontinuerligt in nya bilder och görs kontinuerligt uppdateringar av bildtexter som skickas till Sockenbilder.            

Vi är tacksamma för kommentarer, reaktioner och frågor.

__________________________________________________________________________

Aktuellt från styrelsen oktober 2014

Nu när hösten har kommit och vi har ”vintrat” forngården, finns det tid till eftertanke…

Därför har styrelsen för avsikt att göra nästa styrelsemöte till ett s k visionsmöte. Vi tänker alltså planera verksamheten och bestämma inriktningen framöver. Datum för mötet är den 12 november.

Som vi nämnt tidigare, har vi tagit beslut om att engagera oss för bygdens utveckling. Vi genomförde två mycket lyckade workshopkvällar i Klångsta Bygdegård och har nu som steg 2, gjort en ansökan hos Hudiksvalls kommun, för att det ska vara möjligt att finansiera de förslag som kommer fram. Steg 2 innebär att vi ska skriva en utvecklingsplan, vilket sker i samarbete med de arbetsgrupper som redan kommit igång i Näsviken.

Kontakta vår ordförande Ki Vilhelmsson Rask eller Jan-Åke Malmqvist för ytterligare information.

Apropå utvecklingen i vår bygd, skrev Mårten Rasch i Julhälsning till Forsa o Högs församlingar 1964, om Morgondagens Forsabygd. Artikeln handlar om Befolkningsutvecklingen och Landskapets omvandling och avslutas:
"Det ligger en viss fara i att helt släppa kontakten med det förflutna, mycket gott finns här att hämta tjänande till nytta i dagens sjudande aktivitet. Få bygder äger ett så fint arv att förvalta som Forsabygden med sin intressanta historia, sin särpräglade natur och med sin befolkning, präglad dels av sund konservatism dels av levande känsla för sin hembygd. Till syvende och sist må man besinna att det viktigaste är att den enskilde i den förnämliga Forsabygden i allo besinnar att morgondagens Forsabygd planeras idag och att det är den enskilda Forsabon som genom sin livsföring och arbetsinsats skapar morgondagens bygd.”

Något att tänka på även 50 år senare!

Och till sist vill vi informera om att vi liksom förra året kommer att vara representerade på Julmarknaden i Tövsätter den 22-23 november. Vi säljer forsa- och hälsingelitteratur, forsasmycket, textilier samt kanske något bakverk. Välkommen att besöka oss på Julmarknaden.

__________________________________________________________________________

Aktuellt från styrelsen september 2014

Vi har tagit beslut om att engagera oss för bygdens utveckling, se information här ovanför.

Kamratcirkeln, om Fränö by och de personer och släkter som bott där, har nu startat. Cirka 10 personer deltar med Astrid Nilsson som administrativ ledare. Intresserade med fakta- eller episodberättelser om liv och leverne i Fränö kan kontakta Astrid Nilsson, astrid.emelie@telia.com

Projektet ”Fränös handvävda i ny tappning” (samarbetet mellan Forsa Sockens Hembygdsförening och Forsa folkhögskola) är på gång med en uppföljande bok ”Vävskäl II”. Förutom att presentera vävbeskrivningar för de nyutvecklade textilierna ingår även korta presentationer av originalen samt vävbeskrivningar för de rekonstruerade textilierna. Här finns 35 vävbeskrivningar av originalen från Forngården i Fränö, rekonstruktionerna i dagens material och av de nykonstruerade vävnaderna. Allt är illustrerat med mycket vackra färgbilder. Därutöver ingår texter om textilierna vid Forsa Forngård, den tidiga vävutbildningen vid Forsa folkhögskola samt en beskrivning av hur analys av textilier genomförs. Boken Vävskäl II har lanserats vid den nationella vävmässan i Umeå i september för att nå en bred och intresserad publik. Den säljs av hembygdsföreningen genom Astrid Nilsson, astrid.emelie@telia.com och Åsemi Byström, asemi.bystrom@gmail.com

 __________________________________________________________________________

Aktuellt från styrelsen augusti 2014

Vilken tur vi hade med vädret på Forsadan den 10 augusti, och så trevligt det var att närmare 100 personer kom och deltog i vårt firande.

13.00 öppnade serveringen med kaffe, kakor, smörgåsar och Forsaostkaka med saftssås. Barbro Olsson såg till att allt fungerade i köket och till sin hjälp hade hon Karin Blomberg, Solgerd Sand Nolén och Anna Nolén.Varm-korv-försäljningen icke att förglömma sköttes av Mårten Silén.

14.00-14.45 ”Den musikaliska bonden från Ölsund”. Kantor Andreas Holmberg höll ett föredrag med musikinslag om kompositören Jonas Andersson (1851-1913). Andersson var lantbrukare men även riksdagsman och kallades då Andersson i Ölsund. Redan i tonåren började han uppteckna visor och melodier. Han bidrog med många melodier till EFS-kyrkans sångbok Sions Toner. Han skrev flera melodier som till och med finns i finska psalmboken. Han skrev musik tillsammans med Lina Sandell Berg och han gjorde invigningsmusiken till Hudiksvalls läroverks invigning. Det var riktigt intressant att lyssna till Andreas Holmberg och förstå att vi här i Forsa och Ölsund har eller har haft sådana storheter. Jonas Andersson var också betrodd kommunalordförande i Forsa samt ledamot av både kyrko- och skolråd.

13.15-13.45 samt 15.00-15.30 var det så dags för olika programpunkter/olika stationer:

*Marta Trolin blev tyvärr sjuk så de traditionella festdekorationerna som hon skulle visa och som du själv skulle få prova på att göra blev inställt. Vi hoppas att Marta kan visa detta vid ett annat tillfälle och att Marta har kryat på sig nu.

*Konservator Alf Blom visade bl a den tapet som under våren återfanns på forngården. Nu hade Alf rengjort och satt upp denna gamla tapet på dess ursprungliga plats i kammaren i Kälkebobyggningen. Snyggt blev det!

*Textilutställningen, nya textilier med inspiration av äldre original. Hembygdsföreningen i samarbete med Forsa folkhögskolas distanstextil-utbildning. Astrid Nilsson visade fantastiska nya vävnader som eleverna framställt.

*Musikkammaren. Här visade vi det psalmodikon och den piporgel som Jonas Andersson själv tillverkat. Åsemi Byström, som är barnbarns barnbarn till Jonas Andersson visade även spinetten och orgeln, även de efter Jonas Andersson. På plats vid forngården fanns också Bengt-Erik Olsson, också barnbarns barnbarn till Jonas Andersson och boende på hans gård i Ölsund. Bengt-Erik har sett till att Andreas Holmberg har fått ta del att flera tillhörigheter efter Jonas Andersson. Åsemi visade även instrument skänkta av Ingemar Eklind.

*Filmvisning. Många tyckte det var intressant att få se delar av Ingemar Eklinds ljud- och bilddokumentation av Forsabygden under flera decennier, skänkta till vår hembygdsförening under 2014.

*Takmålningen med ängeln. Erland Ranebo fanns i Heds Barstuga och höll sitt föredrag om konstnären Jonas Åkerström. Åkerström föddes 1759 i Åkre, Rogsta och då han gick som lärling hos Paul Hallberg målades 1780 både taket med ängeln i Heds Barstuga och väggarna i kammaren i forngårdens Barstuga. Erland kunde berätta att Åkerström var den förste som fick konstakademins stora guldmedalj och s k konstnärslön, samt att han efter en 68 dagars lång resa kom till Rom där han vistades i olika konstnärskolonier och blev en berömd konstnär. Han avled 1795 i Rom.

Det var detta om Forsadan. Det program som nu är kvar för i sommar är att Forsa-Högs församling förlägger friluftsgudstjänsten nu på söndag 24 augusti kl 13.00 till Forngården i Fränö. Andreas Bernmyr och Kristofer Sundman medverkar. Och så blir det kyrkkaffe! Se även predikoturerna i HT på fredag. Välkomna.

Och till sist: Finns det intresse för en studiecirkel om att släktforska om personerna som bott i Fränö? Kontakta Astrid Nilsson om du är intresserad och om du har frågor. Astrid telefonnummer är 0650-23993 och 070-634 3333. 

__________________________________________________________________________

Aktuellt från styrelsen juli 2014

Du glömmer väl inte bort att besöka forngården i Fränö på torsdagarna fram till och med den 7 augusti. Det har inte varit någon anstormning hittills precis och det är ju trevligt för andra besökare om vi är flera som finns på gården då det är öppet.

Midsommaraftonen var som vanligt välbesökt, inget besökarrekord men cirka 2 000 personer hittade dit. Allt fungerade som det brukar göra… tack vare alla ideella krafter. Tack alla!

Det som vi nu har framför oss är Forsadan. Det vore trevligt om vi kunde bli riktigt många som deltog på Fränö den 10 augusti. Hoppas du tycker att programmet ser intressant ut!

Kika gärna på hemsidan forsahembygdsforening.se. Där finns mer att läsa om föreningen. Även riktigt intressant information om Näsviken, har du sett det?

Vi ses på forngården i Fränö!

___________________________________________________________________________

Aktuellt från styrelsen juni 2014

Nu är sommaren här och med den aktiviteter på vår kära forngård i Fränö.

Sommarens stora tilldragelse sker nu på fredag 20 juni, Midsommarfirandet!

Styrelsen, medlemmar och vaktmästaren är i full gång med att ställa i ordning allt till midsommaraftonen. Det renoveras, klipps gräs och rensas ogräs. Det ordnas med elektricitet så att inga säkringar går under firandet. Kyrkbåten är sjösatt och parkeringen iordningställd. Nu hoppas vi på fint väder under fredagen och att många kommer och gör dagen fantastisk.

Programmet ser ut som följer:

11.30 Entréerna öppnar.
12.15 Kyrkbåten anländer till södra bryggan. Möts med kulning.
13.00 Majstången reses. Ringlekar.
13.45 Forsa Folkdanslags barngrupp har uppvisning.
14.15 Ringlekar.
14.30 Nisse Grundström berättar om forngården.
14.45 Forsa Folkdanslags vuxengrupp.
15.00 Scenprogrammet börjar med utdelning av PH Linds Stipendium.
15.15 Forsa Kyrkokör som under ledning av Kristofer Sundman sjunger sommarsånger vid midsommartid.
15.45 Ulrika Beijer och Kristofer Sundman Trio i ett somrigt program med jazziga toner från Monica Zetterlund till Ted Gärdestad avslutar scenprogrammet.

Servering av Forsaostkaka, kaffe, korv och glass. Tombola och fiskdamm. Försäljning av böcker. Textilutställning: Vävelever från Forsa Folkhögskola visar alster som inspirerats av Forngårdens äldre textilier.

Entréavgift 60 kr för vuxna, 30 kr för dräktklädda, barn under 12 år gratis. Parkering 20 kr. Välkomna!

Besök också forngården torsdagarna 26 juni-7 augusti klockan 11-16. Då kommer forngården att hållas öppen för Barnens Fränö, servering och visning av gården. Vid Barnens Fränö blir det aktiviteter för barn, såsom t ex slöjd och bakning. Textilier ur det pågående Textilprojektet visas också. Visning/Guidning kl 13.00.

Visste du förresten …?

att Forsa kommun förvärvade gården 1929 av hemmansägare Lars Erik Olsson.

att Forsa Hembygdsförening bildades 1958. I ett reportage i HT den 26 juni 1958 står ”Forsa forngård sover sin törnrosasömn. Bara några bänkar på gården vittnar om att här dock firats midsommar. Bygdens folk hoppas att den nybildade hembygdsföreningen väcker gården till liv igen”. Gården var alltså ganska förfallen, men föreningen lyckades ställa byggnaderna iordning och tack vare stort ideellt arbete är forngården en fin plats att besöka idag.

att Forsa kommun överlät gården till föreningen 1971.

att år 1989 fick Forsa Hembygdsförening genom en testamentarisk donation av Erik Hed hela den närliggande granngården med allt som hörde till den.

I Hudiksvalls Tidning fanns den 14 juni ett reportage om att Alf Blom restaurerar tapeter på forngården. Man kan konstatera att det hela tiden finns mycket att underhålla på en sådan gård.

Kika gärna på hemsidan forsahembygdsforening.se. Där finns mer att läsa om föreningen.

Vi ses på forngården i Fränö hälsar styrelsen genom Berit Ranebo, sekreterare

_________________________________________________________________________

Aktuellt från styrelsen maj 2014

Vävdagarna på Fränö blev lyckade. Många kom och uppskattade att se då Marta Trolin berättade om och visade hur man arbetar med rullgardinsmålning. Även Alf Bloms information om och visning av restaurering av gamla tapeter var mycket intressant. Att sedan föreningen i samarbete med Bromangymnasiets Restaurangskola höll Ostkakelogen öppen och serverade både goda lunchrätter, ostkaka och kaffe med bröd, gjorde att arrangemanget tilltalade många. Tack vare att flera medlemmar ställde upp och bemannade Vävdagarnas monter på Linspinneriet, där vi informerade om föreningen och även hänvisade till forngården, kunde vi genomföra det vi planerat för dagarna 16-17 maj.

Den 18 maj belönades medlemmarna med Vårlunchen på Forngården. Knappt 30 medlemmar var anmälda, men 50 personer deltog i lunchen. Vi fick även nya medlemmar denna vackra försommardag. Liam Blackmore underhöll med sång till eget gitarrackompanjemang, vi njöt av den goda potatis- och purjolökssoppan toppad med stekt bacon samt därefter kaffe med hembakad mjuk kaka. Sist men inte minst fick vi lyssna till Erland Ranebos föredrag om konstnären Jonas Åkerström (1759-1795) som tillsammans med Paul Hallberg har gjort både takmålning och väggmålningar på Forngården.

Vem glömde förresten sina glasögon vid Vårlunchen? De finns på forngården i Fränö.

Och mycket välkommen till Städdagen söndag 1 juni från kl 9. Vi ska städa och laga och röja både inne och ute. Det brukar vara riktigt trevligt då många hjälps åt. Klockan 12-15 är Ostkakelogens servering öppen, detta i samband med Trädgårdsamatörernas växtmarknad.

__________________________________________________________________________

Aktuellt från styrelsen april 2014

Föreningens styrelse hade möte den 15 april hemma hos styrelseledamoten Helena Eriksson i Forsså Bruks Herrgård i Näsviken. Alla styrelsemedlemmarna var närvarande, även vår adjungerade kassör. Bland de frågor som behandlades kan nämnas:

Planering inför Vävdagarna som hålls på Holma Helsinglands Linspinneri den 15-17 maj kl 9-16. Där kommer det att finnas information om Forsa Sockens Hembygdsförening med särskild inriktning på temat ”gamla tapeter”. Den 16 och 17 maj kommer föreningen även att hålla öppet på Forngården, i Ostkakelogens servering där Restaurangskolans elever kommer att driva serveringen tillsammans med föreningens ordförande tillika elevernas lärare Ki Vilhelmsson Rask. Kälkebobyggningen hålls öppen för visning och där guidar Marta Trolin med vänner. Dessutom kommer konservator Alf Blom att berätta om, och visa, gamla tapeter.

Vidare diskuterades och fastställdes programmet för den årligen återkommande Vårlunchen söndag 18 maj kl 13.00. Vårlunchen är gratis för medlemmar, men kostar för övriga 100 kr. För den summan kan man, om man så önskar, dessutom bli medlem i föreningen. Det kommer att serveras hemlagad potatis- och purjolökssoppa, smörgås, dricka samt kaffe och kaka. Dessutom blir föredrag; Erland Ranebo, Trogsta, kommer att hålla ett föredrag om konstnären Jonas Åkerström (1759-1795) vars målningar bland annat finns på Forngården i Fränö. Åkerström var en av de ytterligt få som erhöll ”den kungliga guldmedaljen”. Förutom allt detta blir det även musikunderhållning. För deltagande behöver Ki Vilhelmsson Rask eller Lena Arro få din anmälan senast den 12 maj. Se kontaktuppgifter på sidan Styrelsen/Kontakt.

Midsommarafton: Midsommaraftonens firande planeras bli lika traditionellt som tidigare med ringlekar, kyrkbåtsroddare med kulning, servering av kaffe med bröd, ostkaka, varm korv och glass, fiskdamm, tombola, folkdanslag. I år kommer Ulrika Beijer & Co att underhålla och deras program kommer i första hand att inrikta sig på barn och ungdom. Eventuellt kommer även en trollkarl men det är ännu inte klart om han kan komma!

Byggnaderna vid Forngården kräver mycket underhåll. Det som är aktuellt just nu är att Dansbanan ska renoveras, vissa tak har farit illa i samband med stormar och hårt väder, så de ska lagas innan vatten tränger in i husen. Sådana detaljer som att ”övre fönstret på barstugans gavel är lagat; Nisse Grundström har fixat en ny båge och flyttat över de gamla glasen; den andra bågen har han målat; kvarstår fönsterputs”, är sådant som styrelsen hela tiden har att ta ansvar för och tack vare engagerade medlemmar utförs en hel del reparationer och förbättringar ”i det fördolda”.

Föreningen har äntligen erhållit ett bidrag från Länsstyrelsen (som har avsatt en viss summa pengar just för sådana ändamål). Därför kommer konservator Alf Blom, Näsviken, att under försommaren restaurera, rengöra och sätta upp gamla tapeter och målningar i olika rum på Forngården.

En annan fråga som behandlades under styrelsemötet den 15 april var det initiativ till Slöjdklubb/Dagkollo som Åsemi Hansdotter Byström har tagit. Den aktiviteten kommer att hållas på Forngården 16-19 juni klockan 9-15 och målgruppen blir 7-11 år. Mer information kommer senare.

Om du har frågor eller vill kommentera något till styrelsen är du välkommen. Se kontaktuppgifter under Styrelsen/Kontakt på hemsidan forsahembygdsforening.se.

___________________________________________________________________________________

Föreningens Årsmöte 2014

Årsmötet hölls måndagen den 31 mars i Mariagården.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar där Ki Vilhelmsson Rask valdes till ny ordförande för föreningen, informerades bl a om sommarens program (se nedan).

Kaffe med smörgås serverades, det var Lotteri och det var Filmvisning.

Filmen som visades var Hälsingebilder, inspelad 1941 av Europafilm på uppdrag av Samfundet för hembygdsvård. Texten är skriven av Albert Viksten och läses av Stig Järrel. Filmen är en poetisk beskrivning av Hälsinglands natur, kultur och industri. Spelmannen Sven Härdelin spelar även två låtar i filmen.

__________________________________________________________________________
Telefon till Forsa Forngård: 0650-23678