NyhetsbrevAktuellt från styrelsen november-december 2017


Hej, Kära Medlemmar!


I det sista medlemsmailet för i år återstår inget annat än att tacka  för det (kalender-) år som gått och önska alla ett Gott Nytt (kalender-)År 2018, men det var inte sant, det var inte sant, för däremellan vill jag önska alla en God Jul!


I förra medlemsmailet skrev jag om vår ansökan till Riksantikvarieämbetet om att få 80.000:- till att öppna Barnens Fränö för nyanlända barn(-familjer) i sommar. Som redan framgått av en artikel i HT, så beviljades vi i mitten av november de sökta pengarna. Faktiskt var Forsa Sockens Hembygdsförening enda förening i Gävleborg som fick del av de 8.000.000:- som Riksantikvarieämbetet hade att fördela till bl a hembygdsföreningar över hela landet. Lennart Carlgren och jag besökte CUL under andra halvan av oktober och informerade om vad som då fortfarande var en ansökan, för vi ville ha praktiska råd och synpunkter inför det som vi hoppades skulle kunna bli verklighet. Vilket fantastiskt gensvar vi fick. För att göra en lång historia kort, så kommer kanske vissa moment i undervisningen i Svenska för invandrare (SFI) att förläggas till Fränö och därmed skulle nyanlända föräldrar kunna vara med sina barn på Barnens Fränö.   


Det traditionsenligt välbesökta kyrkkaffet på Mariagården på Första Advent  med föreningen som värd, serverades 3 december. Av ljudnivån att döma, hade de församlade trevligt. Flera av konfirmanderna deltog också. Tack alla som förberedde och genomförde detta trevliga event!


Från den välbesökta, likaledes traditionsenliga, julmarknaden, som gick av stapeln i Hälsingebyråns lokaler i Tövsätt’ under Domsöndagshelgen, dvs 25 och 26 november, kan konstateras att Hembygdsföreningens bord som vanligt tilldrog sig stort intresse. Bildspelet med bilder från Sockenbilder, som satts samman av Kristina Ovanfors, rullade i bakgrunden och väckte berättigad uppmärksamhet. Bland de produkter som såldes kan nämnas burkar med Forsablå färg, textilier och böcker ur föreningens bokförråd. Vi sålde även ett antal volymer av årets upplaga av Hälsingerunor, som ges ut av Hälsinglands Hembygdskrets. Volymens omslag pryds av en visserligen ofullbordad, men dock oljemålning av John Sten som hänger i en sal i en av gårdarna i Sörviksta i Trogsta. John Sten, ibland kallad ’den första svenska kubisten’, hade släktanknytning till Forsa, även om han var född i Mekrossla  i Njutånger. Sommaren 1907 tillbringade han på nämnda gård. En uppsats om honom och hans fascinerande men även tragiska levnadsöde återfinns bland Hälsingerunorna. Tack alla, styrelseledamöter likaväl som icke-styrelseledamöter som oegennyttigt medverkade till att göra julmarknan till en, som vanligt, framgång för föreningen. Framgången manifesterades f ö även i att ett par nya medlemmar anslöts, och de hälsas väldigt varmt välkomna!


Känner någon av Hembygdsföreningens medlemmar till en fiolspelman som hette Per Albin Fors, som föddes i Lund, Forsa år 1900? Jag blev för någon månad sedan kontaktad av en dam i Järfälla som äger en fiol, som enligt etikettmärkningen är byggd 1929 av nämnde Fors. Hon var nyfiken på vem han var och jag vidarebefordrar härmed frågan till er, Kära Medlemmar. 


Till sist vill jag å föreningens vägnar tacka Bernt Magnusson för hans förnämliga  insats i samband med att han ställde sin skylift  till förfogande, när taket på Kälkebobyggnaden lagades. Tack så jättemycket!


Allra sist vill jag återigen önska alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År! Om bara lite drygt tre månader är det Vårdagjämning och därmed även Föreningens Årsmöte!


Bästa hälsningar


Svante Kilander

Ordf. i Forsa Sockens Hembygdsförening


________________________________________________


Aktuellt från styrelsen september-oktober 2017


Hej Kära medlemmar!

Sommarsäsongen på Fränö är till ända sedan en dryg månad. Säsongen var angenäm och framgångsrik tack vare medlemmarnas hängivna och oegennyttiga insatser och jag vill tacka alla som var med. Detta slags insatser är en bristvara i en tid där inget anses ha hänt om det inte skrivits en faktura. 

Medialt kom Forngårn och föreningen väl ut under sommaren inte bara tack vare medlemmarnas läsartexter i HT. SVT Gävleborg var ju här inför Midsommar och gjorde ett fint reportage om forngårn och firandet och jag och Johanna Hildingsson från Forsa Ostkaka och Gårdsmejeri intervjuades. Mycket glädjande var också att det i år var tvenne trotjänare i Hembygdsföreningen – tidigare styrelseledamoten Astrid Nilsson och nuvarande vice ordföranden Jan-Åke Malmqvist  - som tilldelades det ärofulla PH-Lindh-stipendiet och Astrid och Jan-Åke sällade sig därmed mycket välförtjänt till raden av tidigare stipendiater i denna  Forsas egen ’Hall of Fame’. En lista över samtliga PH-Lindh-stipendiater sedan start återfinns på föreningens hemsida under egen flik.

Med ett dragplåster som Dr Alban på Forsadan 6 augusti var det inte underligt att ett 60-tal åskådare trotsade SMHI:s hot om regn och kom för att höra honom (och mig) resonera om Afrikas största land, Nigeria. Det var inte heller underligt att eventet resulterade i en (nästan) helsida i HT. Tandläkare Alban firar f ö varje midsommar på Fränö tillsammans med sin familj. Och i artikelrubriken i HT citerades han när han sa att Forsa är hans ’andra hem’. Hur bör nästa års Forsadag se ut? Den infaller 5 augusti. Ska vi, som vi brukat, bjuda in en intressant personlighet med anknytning till Forsa? Vem ska vi i så fall bjuda? Eller ska vi göra något annat och i så all vad? Styrelsen funderar, men vi vill ha input från er, Kära Medlemmar.  Välkomna med tankar och förslag!

Sommarens friluftsgudstjänst firades 20 augusti på Ostkakelogen 10:e söndagen efter Trefaldighet. Tack, komminister Anna-Marita Wadlund och kantor Kristofer Sundman för att ni ledde den välbesökta gudstjänsten, där orgeln var utbytt mot dragspel.

Och apropå att byta ut orgeln... Sista helgen i augusti höll Nordiska Psalmodikon-förbundet sitt årsmöte på Fränö.  Nordiska Psalmodikonförbundet är en liten ideell förening  vars syfte är att sprida kunskap om ett mycket vanligt, men ändå förvånansvärt okänt instrument, som brukar kallas ’världens mest  lättspelade’.  Psalmodikonet användes främst i det frikyrkliga gudstjänstlivet från mitten av 1800-talet. Forngårn har i sina samlingar ett par mycket fina psalmodika och det är inte ovanligt att en del av traktens psalomdikon ropas ut på de lokala auktionshusen – för egen del köpte jag ett i Tövsätter i somras. På högmässan i Forsa Kyrka den 27 augusti ackompanjerade en ensemble ur förbundet  församlingssången och eventet var ett samarrangemang mellan Hembygdsföreningen,  Psalmodikonförbundet och Forsa-Högs församling.  Förbundets ordförande Göran Carlström från Stockholm lovade att han gärna kommer tillbaka till Forsa i höst eller på vårkanten och ger en kurs i psalmodikonspel, om det finns intresse och om han fick kostnaderna (resan, mat och logi) täckta. Den som är intresserad kan höra av sig till mig på tfn eller mejl. Det ryktas f ö att man ska ordna en psalmodikonspelkurs i Delsbo och det vore väl trevligt om våra båda hembygdsföreningar kunde samarbeta i detta.


Med sommaren 2017 har Barnens Fränö  ännu en framgångsrik säsong att blicka tillbaka på. Tack, Lennart Carlgren och dina fantastiska medarbetare, ingen nämnd och ingen glömd, för de insatser ni gjorde och gör! Men Hembygdsföreningen och Barnens Fränö  blickar också framåt. 25 september var sista ansökningsdag  för det statsbidrag till kulturarvsarbete som hanteras av Riksantikvarieämbetet. Vi författade och skickade in en ansökan som gällde stöd till föreningens satsning 2018 på att nå ut till nyanlända(-s) barn.  Innan vi får besked om pengarna, besöker Lennart och jag SFI på CUL inne i Hudiksvall för att informera lärarlaget om våra planer och därefter kommer vi att träffa eleverna och småningom, hoppas vi, deras barn. I ansökan konstaterar vi att vi ännu inte nått ut till denna målgrupp, men att det nu är dags att försöka. Oavsett hur det blir med pengarna kommer vi att försöka göra en meningsfull insats för dessa barn.

Och apropå torsdagarna på Fränö: Tack alla ni som stod för serveringen på Ostkakelogen och ni som, efter genomgången guidekurs under Astrids Nilssons Argusöga, stod stand-by att guida på Forngårn! Ostkakelogen höll f ö öppet även när Isak Bergström och Elena Yeremenko gav en förnänlig konsert den 11 juli.

Detta medlemsmejl är ingen verksamhetsberättelse, även om formatet nu närmar sig en dylik, men jag vill även tacka renoverings- och underhållsgruppen för deras ansvarskännande åtagande och, förstås, vår eminenta vaktmästare Göran Bäckström för det arbete han lägger ned för att allt det som nämnts ovan kunde äga rum på ett så smidigt och kvalitetssäkrat sätt som var fallet. Tack också Kristina Ovanfors som med ingenjörsvetenskaplig precision bringar reda i Sockenbilderna. Kort sagt: TACK alla!!!

Slutligen vill jag meddela den glädjande nyheten att Hans-Åke Perssons kulturhistoriska magnum opus ”Skålla med omnejd i Forsa socken” nu finns till salu för reducerat pris, nämligen 150:-. Priset må minskas, men innehållet ligger förstås på samma höga nivå som tidigare.

Trevlig höst!


Svante Kilander

____________________________________________________


Aktuellt från styrelsen augusti 2017


Hej,  Kära Medlemmar!

Innan det är dags för ett ordinarie medlemsmejl med tankar inför hösten och för att summera sommarens aktiviteter, vill jag sticka emellan med ett mejl som flaggar för Forsadan, som infaller nu på söndag, 6 augusti.

Årets upplaga går som tidigare upplagor av stapeln på Forngårn i Fränö. Portarna öppnas 12.00 och programmet inleds kl. 13.00. Årets speciella hedersgäst med Forsaanknytning  är den internationellt välkände  musikartisten Dr. Alban som är förankrad både i Nigeria och Sverige och Forsa. Tillsammans ska han och jag diskutera Afrikas största land, Nigeria, och dess utmaningar och möjligheter.

Nigeria - vad har Nigeria med Forsa att göra? Är det inte lite väl långsökt att göra en sådan koppling?. Jag tycker inte det. Vi tillhör alla samma by, samma globala by, vars olika hörn gjorts tillgängliga genom den tekniska utvecklingen. Det vi gör i vår del av denna by påverkar byns övriga delar – och tvärtom. Det gäller att vi är medvetna om detta. Detta är nödvändigt för att vi och vår samtid ska kunna möta vår gemensamma framtid. Detta tänkesätt rimmar i hög grad med t ex §1 i  Hembygdsföreningens stadgar.

Dr Alban är inte bara en internationellt förankrad, framstående artist. Han är alltså även förankrad i Forsabygden. För egen del var jag Sveriges ambassadör i Nigeria 2012-2016, men med Oppigårn i Hillsta by som permanent punkt för rekreation när det var dags för sådan. Tillsammans ska vi resonera om Nigeria med dess utmaningar och möjligheter och hur dessa kan påverka oss i Forsa. Men för att det ska bli riktigt meningsfullt och spännande, skulle jag vilja att ni, Kära Medlemmar, deltog i samtalet med inspel, frågor och synpunkter. Endast därigenom har Forsada’n förutsättningar att bli riktigt intressant.

Ostkaka, Kärleksmums, smörgåsar, våfflor, varmkorv, glass och småkakor samt kaffe, thé och läsk kommer att säljas på sedvanligt sätt. Och för underhållningen står Friends  & Enemies, som framför folkmusik på ett annorlunda modernt vis; en av bandets medlemmar är Liam Blackmore från Trogsta i Forsa.

Varmt välkomna allesammans till Forngårn på Fränö nu på söndag den 6 augusti kl. 12.00!


Svante Kilander

__________________________________________________________
Aktuellt från styrelsen juni 2017


Hej Kära Medlemmar!

Äntligen kom finvädret, vilket detta hittills torra Nådens År 2017 betyder att det regnade. Och regna får det gärna göra fram till Midsommar, om det därmed finns chans till uppehållsväder på Midsommarafton så att vi kan gå och dansa torrtofflade och -skodda på Fränö.

Midsommarafton infaller i år på sin riktiga, ursprungliga dag, dvs 23 juni, där den firades före 1953, oavsett vilken veckodag 23 juni råkade infalla på.  För att firandet på Fränö ska bli så förnämligt som det förtjänar, behöver frivilliga insatser göras. Den som känner sig hugad och manad att hjälpa till, kan kontakta Berit Ranebo på telefon 0768 05 8506 för att se var det alltjämt finns vakanser som behöver fyllas.

Programmet för firandet ser i korthet ut som så: 

11.30 Entreerna öppnar. Musikunderhållning.

12.15 Kyrkbåten anländer. Kulning.

12.30 Välkomsthälsning. Forbönder införmerar. Majstången reses. Ringlekar.

13.45 Nisse Grundström berättar om Forngårn.

14.00 Ringlekar

14.30 Sånggruppen Friton

15.00 Stipendium ur PH Lindhs Minnesfond delas ut

15.15 Small Group.

Midsommar utgör startskottet för sommarens aktiviteter på Fränö. De innefattar bl a ”Barnens Fränö” på följande sommartorsdagar, nämligen 29.6, 6.7, 13.7, 20.7, 27,7 och 3.8. Då är serveringen på Ostkakelogen öppen 11-16 för den som vill fika med hembakt  eller glass. Den som känner att han/hon vill hjälpa till i serveringen eller med Barnens Fränö kan kontakta mig på 0733 76 4242 eller Lennart Carlgren på 0709 86 1575.

Den 11 juli kl. 18.00 upplåts Forngårn till ”Musik i Dellen”, som ordnar en konsert med svenskukrainsk fiol- och dragspelsmusik. Även då kommer serveringen på Ostkakelogen att vara öppen.

Ytterligare en sak, som jag vill ta upp i detta medlemsmejl gäller de fönsterrenoveringar på Forngårn som måste göras i relativ närtid. Ett drygt 20-tal fönster måste renoveras, och vi söker därför den kompetens som finns bland medlemmarna så att det blir riktigt gjort. Den som är kunnig på området och vill dela med sig med råd och dåd, kan kontakta Calle Björk på 0650-27120 eller på callebjork@hotmail.com. 

Men allt börjar som sagt med Midsommarafton och rentav kvällen innan. De som vill delta i majandet av stången är välkomna till Forngårn redan på kvällen den 22 juni med start kl. 17.00.

Välkomna till årets midsommarfirande på Forngårn i Fränö!

Med sommarhälsningar

Svante Kilander

_________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen maj 2017


Jag hörde nyligen en intervju på radions P1 med Lundaprofessorn Bodil Jönsson, hon som för några år sedan skrev den tankeväckande boken ”10 tankar om tid”. I intervjun hävdade hon att det är fel att tänka och säga det som vi ”alltid” sagt och tänkt, nämligen att tiden” går”. I stället bör man tänka att den ”kommer”.


Att tiden kommer, är särskilt påtagligt nu i maj, när sommaren målmedvetet och taktfast, trots tillfälligt avbrott, är på G och inte minst när föreningens Vårlunch står för dörren. Denna, dvs lunchen, bjuder som vanligt på högklassig musikalisk underhållning och därutöver kommer de nyutbildade Fränö-Forngårdsguiderna att presentera sig och den kurs som de/vi genomgått under Astrid Nilssons sakkunniga ledning. Smakprov på de förvärvade kunskaperna kommer dessutom att ges, om så önskas. För fullständighetens skull vill jag citera ur annonsen om Vårlunchen, som var inne i HT 12 maj; där står bl a, förutom det viktigaste, nämligen att den begås söndagen 21 maj kl 13.00, att:


”Den som ännu inte är medlem, men vill bli, och därmed vill delta i lunchen, betalar medlemsavgiften (100:-) vid entrén. Anmälan senast 17 maj till berit.ranebo@spray.se (tel 076-8058506) eller till k_ovanfors@hotmail.com (tel 073-8319973).”


Och, för att återknyta till frågan om sommarens ankomst, så meddelas härmed att säsongens första ladusvala i Hillsta siktades där, dvs här, den 3 maj vid 09-tiden. En svala gör visser- och sannerligen ingen sommar, men någon blir ju alltid den första.


Jag vill slutligen flagga för att söndagen 4 juni är städdag på Forngår’n. De som har tid och möjlighet att vara med, kan meddela någon av oss i styrelsen, t ex på Vårlunchen.


Vi ses på Fränö den 21 maj kl. 13.00! Mycket välkomna!


Svante Kilander

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen april 2017


Det var efter stor vånda som jag svarade ja på valberedningens fråga om jag ville bli ordförande i Hembygdsföreningen. Att det varit Ki som under tre framgångsrika år och på ett magnifikt sätt skött rodret med en kombination av fast och mjukt handlag gjorde sannerligen inte saken lättare, för vem var jag att tro att jag skulle kunna osv osv... Men medveten om den samlade kompetens som finns i styrelsen, inkl. de nya ledamöterna Anita Andersson, Teresia Thyr och suppleanten Margareta Bergström, bestämde jag mig för att tacka för förtroendet och lova att försöka göra mitt bästa.


Jag var en återvändare i styrelsen, för när jag blev med i somras var det för andra gången – jag var med även verksamhetsåret 2011. Men jag var en återvändare även 2006, när jag köpte Oppigårn (även känd under namnet ”Prellas”) i Hillsta – fast då visste jag inte om det. Men jag blev sedermera kontaktad av någon som berättade att släktingar till mig ägt och bebott både Hillsta 2 och Hillsta 3. Om någon av er som läser detta är släkt med Sven Staffansson (1649-1735), så vore det spännande om ni hörde av er, för då är även vi släkt på något sätt. Ända från första början hade jag en stark känsla av samhörighet med Hillsta och den fördjupades alltså, när jag fick reda på att mina 1700-tals gener gått på samma bygata som jag och blickat ut över Funstasjön eller upp mot Storberget och – som jag - förundrats över Forsabygdens okonstlade skönhet. Det känns således mycket bra att vara tillbaka här efter en slingrig resa som pågått i över 300 år och gått via Västergötland, Jämtland, Uppsala och Stockholm samt ett flertal asiatiska megastäder.


Att Hembygdsföreningens verksamhetsår börjar ungefär samtidigt som våren ser ut som en tanke. Söndagen 21 maj avhålls och avnjuts den traditionella och alltid uppskattade medlemslunchen på Forngår’n. Vi hoppas på sedvanligt stort deltagande med både nyttigt och nöjsamt innehåll. Vi jobbar på att få till ett scenframträdande, men i skrivande är det inte riktigt klart. Vi får se. I alla händelser kommer vi som gick guidekursen i höstas under Astrid Nilssons eminenta ledning att använda våra förvärvade kunskaper för att förevisa gården och i dialog med er medlemmar fördjupa våra kunskaper inför sommarens, som vi hoppas, många visningar för besökare från när och fjärran. Därefter och framöver står förstås Midsommarfirandet (23 juni) högt på agendan liksom Barnens Fränö på torsdagarna under perioden 29 juni – 3 augusti, samt serveringen i ostkakelogen samma dagar under samma period och, icke att förglömma, Forsada’n den 6 augusti då Forsaanknutne musikartisten Dr Alban kommer att medverka i en talkshow tillsammans med mig då vi kommer att resonera om bl a  gemensamma beröringspunkter mellan Forsa och Afrikas största land, Nigeria. 


Jag vill också passa på att påminna om det flöde av äldre foton som allt eftersom läggs in av Kristina Ovanfors på sajten sockenbilder.se. De är en guldgruva för den som vill se hur Forsa såg ut ”förr” och upptäcka likheter och skillnader med hur det ser ut ”nu” – och de medlemmar som kan komplettera bildtexterna, i de fall detta behövs, är mycket välkomna att göra det. 


Som i andra ideella föreningar är relationen med medlemmarna A och O för verksamheten. Samtidigt hoppas vi att vi under verksamhetsåret ska kunna nå ut även till Forsabor som (ännu) inte är medlemmar. Hur vi ska göra det och hur vi ska kunna styrka att vi är relevanta är något som vi i styrelsen vill diskutera med er medlemmar. Jag är övertygad om att föreningen har potential för en god och hållbar tillväxt, som vi måste ta till vara på bästa sätt för att visa att Forsa Sockens Hembygdsförening är en Hembygdsförening inte bara i tiden, men också för framtiden.


Svante Kilander

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen februari 2017


Tänk att nu är det snart dags igen för föreningens årsmöte! Valberedningen bestående av Nisse Grundström, Astrid Nilsson, Marta Trolin och Gunnar Viktorsson är i full gång med att förbereda de val som ska göras. Årsmötet kommer att hållas måndag 27 mars klockan 18.30 i Mariagården. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Cia Olsson att presentera teaterföreställningen "Ett bloss i natten". Vi får också underhållning av sånggruppen Allvisa. Och så blir det servering av kaffe och smörgås förstås. Och lotteri! Välkomna!


Vi har ju tidigare berättat att vår vaktmästare Lena Arro kommer att sluta sin tjänst vid forngården och att vi söker ny vaktmästare. Vi annonserade och fick flera ansökningar och tips om vem/vilka som kunde tänkas vara lämpliga. Bland andra sökte Göran Bäckström tjänsten. Han är uppvuxen i Stocka och bor nu i Sundbyberg. Efter samtal och intervju är vi helt överens om att det var Göran vi skulle anställa. Göran och hans fru Marit kommer därför att flytta till vaktmästarbostaden vid forngården i Fränö den 1 maj. Det nya vaktmästarparet presenteras på årsmötet! Så vi säger välkommen Göran och Marit! Och ett stort tack till Lena för tiden hos oss.


Det verkar vara några som har missat att betala medlemsavgiften för 2016… i mars kommer kallelse med inbetalningskort för 2017…


I förra medlemsmejlet frågade vi om någon kände igen personerna på fotona. Vi har fått svar på detta, i alla fall på det ena fotot.  Tusen tack för hjälpen! Kristina Ovanfors har lagt in dessa bilder och flera andra på Sockenbilder/Forsa. Vi kan berätta att det hela tiden kommer in syn-punkter på bilderna i Sockenbilder. Det är jättebra att man tittar och lämnar synpunkt. För visst är det ganska värdelöst med bilder utan text!


Exempel på mer som är på gång i föreningen: Under december 2016 har föreningen anlagt en brandgata längs skogspartiet på västra och norra sidan om forngården som skydd mot utifrån kommande brand, till exempel eld från grillplatsen vid norra bryggan samt eventuella åsknedslag i träd.


De efterfrågade Forsa-sockensigill-hängsmyckena i silver, numrerade 1-27 är sålda och därför är nu fem nya numrerade smycken inköpta. De kostar 1150 kr och kommer att säljas på årsmötet.


Berit Ranebo


____________________________________________________


Aktuellt från styrelsen december 2016


Julmarknaden i Tövsätter 19-20 november och Sockenbilder: Julmarknaden blev som vanligt en trevlig aktivitet. Vi fick träffa många av er medlemmar. Några tecknade också nytt medlemskap i föreningen. Vi säger välkomna till er. Ett trevligt inslag vid vårt marknadsbord var det bildspel som Kristina Ovanfors på Jan-Åke Malmqvists initiativ, hade gjort iordning, nämligen ett urval av Kaulich bilder.

Kristina säger: ”Sockenbilder Forsa har fått den stora äran att skanna Franz Kaulich fantastiska glasplåtar från tidigt 1900-tal. Det är Franz sonson Urban Kaulich som äger de nästan 500 glasplåtarna och just nu pågår insamling av information. Personer, plats, årtal och viktiga händelser. Enklast är att gå in på söksidan www.sockenbilder.se och söka på samlingen som heter UKA. Lämna synpunkter längst ner till vänster om bilden”.


Det traditionsenliga kyrkkaffet 1:a advent i Mariagården blev också lyckat. Det var trångt men gemytligt eftersom körerna och konfirmander och övriga kyrkobesökare samlades vid kaffeborden efter gudstjänsten. Vi var fler än 110 personer. Tack både till er som var vidtalade att ordna med serveringen, men också till er som spontant såg vad som behövde hjälpas till med och därmed gjorde en insats. Det är så trevligt med alla som är positiva och hjälper till där det behövs.


6 december hade styrelsen årets så kallade Visionsmöte. Den här gången hade vi hjälp av My Fransson från Vuxenskolan. Hon hjälpte oss att styra upp våra tankar om vad vi vill satsa på 2017, men även framtida visioner. Vi räknar med att kunna berätta mer på årsmötet 27 mars nästa år. 


Tills vi hörs igen: Hoppas att alla får en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Varför inte koppla av med lektyr som ”Julhälsning 2016 till Forsa-Högs Församling”, ”Hälsingerunor 2016” utgiven av Hälsinglands Hembygdskrets, eller du som ännu bara har bläddrat i SKÅLLA MED OMNEJD I FORSA SOCKEN, läs den, den är bra!


Berit Ranebo

____________________________________________________Aktuellt från styrelsen november 2016 


Vaktmästare till Forsa forngård fr.o.m. 1 maj 2017:

Nu har vi fått in några ansökningar till vaktmästartjänsten men då ansökningstiden inte går ut förrän sista december hoppas vi att fler skickar sina ansökningar. Tänk efter! Har du något bra tips?


Julmarknaden i Tövsätter 19-20 november klockan 11-16 är väl redan inbokad?! Vi säljer bland annat böcker, textilier och den lokalt framtagna linoljefärgen "Forsablått". En färgnyans som använts under generationer i Forsa och som för tankarna till friargåvorna, linblomman, de blånande bergen och sjöarna.   


Bakstugan: Eftersom ugnen i bakstugan vid forngården inte är i fullgott skick kommer vi under våren att låta renovera den så att vi även nästa sommar kan baka där tillsammans med barnen i Barnens Fränö. Även skorstenen ska få en uppfräschning.                                                                       


Länsmuseets arrangemang: Vi har fått information från GÄSTRIKE-HÄLSINGE HEMBYGDSFÖRBUND om deras aktiviteter i Bollnäs och Gävle:


Tisdag 22 november kl 19

Samiskt kulturarv: Gävleborgs län har sedan 1600-talet, eller längre tillbaka, haft en samisk befolkning. En ganska okänd del av vår historia fram till idag när man på allvar börjat kartlägga de samiska kultur-minnena. Bo Ulfhielm, arkeolog på Länsmuseet Gävleborg berättar. I år driver museet ett projekt för att dokumentera samiska kulturmiljöer i länet. Här får du höra mer om arbetet och om de resultat som hittills kommit fram. Vilka var dessa sydliga samer? Och hur hittar man spåren efter människor som försökt att inte efterlämna några spår?

Plats: Stadsbiblioteket Gävle

Fri entré – välkommen!


Tisdag 29 november kl 19                                 

Forntida fåfänga: Om smink och snygga kläder för länge sedan. Hur klädde och smyckade sig människor på sten-, brons- och järnåldern? Fanns modetrender? Hur markerade man status och grupptillhörighet? Kulturmiljöpedagog Richard Schill från Länsmuseet Gävleborg berättar och visar bilder och föremål.

Plats: Stadsbiblioteket Gävle

Fri entré – välkommen!


Onsdag 7 december kl 18

Forntida fåfänga: Om smink och snygga kläder för länge sedan. Hur klädde och smyckade sig människor på sten-, brons- och järnåldern? Fanns modetrender? Hur markerade man status och grupptillhörighet? Kulturmiljöpedagog Richard Schill från Länsmuseet Gävleborg berättar och visar bilder och föremål.

Plats: Bollnäs museum

Fri entré – välkommen!


Nu rullar vi igång Utveckling Forsabygden!

Jan-Åke informerar: Efter två års väntan rullar vi nu igång landsbygdsutveckling i Forsabygden! Plattformen är de två workshopkvällar som Forsa Sockens Hembygdsförening ordnade på Klångsta Bygdegård september 2014. De leddes med utmärkt resultat av Anna-Karin Widehammar, Salticus, och resulterade i en rapport med förslag som deltagarna vill att vi ska utveckla. Föreningen Utveckling Forsabygden har nu tagit över ansvaret för nästa steg som vi nu tar.

Vi grupperade förslagen till arbetsgrupper i den ansökan till Leader vi gjorde. Dessa grupper är:

1.Utvecklingsplan

2.Marknadsföring

3.Cykelleder

4.Blacksås

5.Rid- och vandringsleder

6.Gästnätter

7.Sjöar och vattenleder

8.Framtidens fibrer

9.Barnverksamhet

10.Hälsingegårdar, forngårdar

11.Linet

Fokus ligger nu på att få igång verksamheten i arbetsgrupper och vi har åter fått möjligheten att anlita Anna-Karin Widehammar till tre träffar för uppstart av arbetsgrupper. Du som vill vara med i någon arbetsgrupp är välkommen till Klångsta Bygdegård följande datum:

•onsdagen den 23 november kl. 19.00

•torsdagen den 1 december kl. 19.00

•måndagen den 12 december kl. 19.00

Det är inget krav att du var med på någon av workshoparna 2014 utan ett intresse att jobba i någon arbetsgrupp räcker. Målet med dessa tre träffar är att arbetsgrupperna ska komma igång och sedan efter hand (med hjälp av styrelsen för Utveckling Forsabygden) kunna söka vidare finansiering från Leader, länsstyrelse, Jordbruksverket m.fl. finansieringsmöjligheter. I dialog ska vi även sätta långsiktiga mål vad vi gemensamt ska uppnå. Vi siktar på en projekttid på tre år. Med Forsabygden menar vi Näsvikens- och Sörforsa tätort med omland dvs gamla Forsa kommuns område.

Anmäl dig till någon arbetsgrupp på hemsidan http://www.forsabygden.se/kontakta/


Årsmötet:

Boka gärna in föreningens årsmöte nästa år. Det blir måndag 27 mars klockan 18.30 i Mariagården.


Berit Ranebo


__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen oktober 2016


Vaktmästartjänsten


Som vi har nämnt om tidigare så kommer vår vaktmästare Lena Arro att sluta sin tjänst hos oss så därför måste vi nu söka ny vaktmästare. Någon som har ett bra tips?


Julmarknad


Julen närmar sig och framöver blir det många julmarknader i bygden. Vi kommer att finnas vid Hälsingebyråns traditionsenliga julmarknad i Tövsätter lördag den 19 och söndag den 20 november klockan 11-16. Kom och träffa oss och du/ni som ännu inte har boken Skålla med omnejd i Forsa socken, varför inte köpa den till jul.


Kassören 70 år


Hembygdsföreningens uppskattade kassör har nu i oktober månad 2016 uppnått en ålder av 70 år och föreningen gratulerade genom några av oss som besökte honom i hans hem i Sunnanbäck med blommor och Allhems bok om Hälsingland tryckt 1974. Hans Åke visste säkert redan det mesta om bygden (det vet vi ju i och med hans författande av boken Skålla...) men något nytt finns förhoppningsvis för honom att läsa på de 450 sidorna om Hälsingland.


Traktor


I juni skrev vi om Tidningen Traktors kommande reportage om traktorn från 1912 som finns på forngården. Den som är intresserad kan kika i nummer 7/2016 som är ute nu. Under rubriken ”Före de första” skriver de bl a: ”Är det vi tittar på den första traktorn som byggdes i Sverige? Förmodligen inte, men kanske.” Visst är det spännande och så duktiga de var i Utnäs!


Berit Ranebo

____________________________________________________


Aktuellt från styrelsen september 2016


Så kommer hösten.


I och med den är sommaraktiviteterna avslutade. Dock har vi fortfarande en aktivitet på forngården. Nämligen guidekursen som Astrid Nilsson både tagit initiativ till och är cirkelledare för. Styrelsen skickar härmed ett stort beröm och tack till Astrid för detta. Kursen pågår nu under augusti och september i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Astrid berättar: ”Det är fem motiverade deltagare på kursen. Den tar upp det historiska kring Väster- och Norrgården i Fränö by och hur man kan tänkas ha levt under 1800- och 1900-talen, då jordbruken var i full gång. Dessutom behandlas guideteknikens svåra konst. Kursen omfattar både teoretiska genomgångar och praktiska guideövningar. Gruppen har haft två besök av sakkunniga. Petters Börje Olsson introducerade gruppen i berättandets konst. Erland Ranebo berättade och visade bilder av konstnären Jonas Åkerström som dekorerat båda fastigheterna i Fränö. Dessutom har vi tittat på den video, där Nils Grundström berättar om forngården. Kursen kommer att avslutas med att vi samlas kring begreppet Hälsingegårdar”.


I lördags ”vintrade” vi forngården och det gick snabbt och lätt tack vare att vi var hela 15 personer som arbetade. Bra jobbat!


För året återstår nu ”bara” sådant som föreningens styrelser under alla år sysslat med, till exempel röjning av sly och lagning av fönster och tak. Det stora området med över 20 byggnader behöver hela tiden underhållas.


Barnens Fränö: Över 100 barn kom och deltog i våra aktiviter i Barnens Fränö i sommar på torsdagarna. Lennart Carlgren ansvarade och tillsammans med Lena Arro, Kristina Ovanfors, många frivilliga och några från kommunen rodde han Barnens Fränö i land. Vår förhoppning är att barnen hittar tillbaka och får en bra känsla för forngården och hembygden. 


Hembygdens helg på Skansen: Den 27 och 28 augusti firade hembygdsföreningar från hela landet 100-årsjubileum på Skansen. Totalt deltog 21 av landets 26 regionala hembygds-förbund. Några från vår förening åkte med Delsbo Hembygdsförenings buss och deltog i aktiviteterna: ”Hembygdens helg på Skansen i Stockholm var höjdpunkten för 100-årsjubileet 2016. Det var en mångfald aktiviteter då, bara under lördagen, 11 000 besökare från landets hembygdsföreningar gästade Skansen. I ett strålande sommarväder bjöds på musik, dans, föreställningar, tjusiga folkdräkter, hantverk, lekar, surströmming, för att bara nämna något ur det gedigna programmet”. Astrid Nilsson hade också med sig av våra böcker till försäljning på Bollnästorget.


Vid Hälsinglands Hembygdskrets årsmöte i Arbrå 3 september representerade Karin Hedberg och Kristina Ovanfors vår förening. Här är deras rapport:

Innan årsmötet blev vi guidade i två av Arbrå Fornhems stugor, Hägg-byggnaden från Vallsta och Ersk-Larsbyggnaden från Koldemo. Vi tycker att de lyckats riktigt bra med att visa sina föremål, såsom glasmontrarna en trappa upp samt textilkammaren och skolsalen.

Därefter musikunderhållning av två ungdomar födda i Syrien som varit i Sverige ett år och åtta månader.

Jan-Eric Berger inledde årsmötet med att hälsa alla välkomna samt informerade om hälsingekretsens vision för framtiden, bland annat: Tidig samverkan med skolan, Fråga barn och ungdomar vad de vill ha, Ge ansvar till ungdomar, Synas, Bra ledare, Roll i klimatfrågan, Jobba mot nysvenskar, Samarbeta med andra organisationer, Naturliga mötesplatser –  berättar-kvällar.

Information om boksläpp av Hälsingerunor, 26 november i Bollnäs.

Till sist ett hedersomnämnande till Robert Wéren som varit den drivande kraften bakom anläggandet av trädgården vid Söderblomsgården och dessutom tagit fram en äppelsort - Trönöäpplet.

Karin Hedberg och Kristina Ovanfors


Hembygdsboken "Skålla med omnejd i Forsa socken", blev den Årets Hembygdsbok 2015? Nej, den blev ju inte det men vi tycker ändå att den är jättebra och så här skrev Jan-Olov Nyström när han recenserade boken på Hudiksvalls Tidnings kultursida i slutet av förra året: "Här finns det mesta, bara man letar. Notiser om stort och smått, sägner, folktro, väggmålningar, nödår, mejerier och fäbodliv. Framtiden kommer att använda dem som historiekällor".

Boken, författad av Hans Åke Persson i Sunnanbäck och utgiven av vår hembygdsförening, nominerades av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund till Årets hembygdsbok. I år var det 14 böcker i landet som nominerades till riksfinalen och priset delades ut till vinnaren på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg lördagen 24 september kl 14, alltså tyvärr inte till vår bok.

Hembygdsrörelsen ger ut ett stort antal skrifter varje år. Sveriges Hembygdsförbund (SHF) ser ett behov att lyfta statusen för denna litteratur. SHF har därför instiftat ett pris för hembygdslitteratur. Med priset vill SHF främja kvalitet och skapa positiv uppmärksamhet. Varje regionalt förbund har rätt att nominera en bok till priset. Det ges till en bok som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet.

”Skålla med omnejd i Forsa socken” finns att köpa av författaren själv, Hans Åke Persson 065026027@telia.com telefon 0650-26027, eller av Lena Arro lena.arro@gmail.com telefon 073-838 2518 och 0650-23678, eller hos Röda Korset/Kupan i Sörforsa. Boken kostar 300 kr. Hans Åke kan också skicka boken men då kostar frakten 75 kr.


Berit Ranebo

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen augusti 2016


Forsadan: Vi hoppades att det skulle bli vackert väder på Forsadan 31 juli – och det blev det! Närmare 250 personer besökte forngården och lyssnade till den intressanta intervjun eller samtalet mellan Bo Yngvesson och Stig H Johansson, samt trevlig och passande musik-underhållning med Fältholm & Gradh. Serveringen, butiken och byggnaderna var öppna och allt blev väldigt lyckat… om vi i styrelsen nu får säga det själva.

Guidekursen: Hela sex personer anmälde intresse till att delta i guidekursen som Astrid Nilsson kommer att hålla under ett antal tisdagar under hösten. De är Carl-Henrik Björk, Lennart Bolin, Svante Kilander, Anna-Karin Malmqvist, Kristina Ovanfors och Solgerd Sand. Jätteroligt att vi får ett nytt gäng som vill lära sig om forngården för att sedan guida andra intresserade!

Forsa-Högs församlings gudstjänst på forngården: Besök gärna församlingens elvagudstjänst på forngården söndag 21 augusti. Vår förening står för serveringen och det är sista programmet för allmänheten för i år, så ta chansen att besöka gården en gång till 2016!


Ny styrelseledamot: På årsmötet lyckades man ju inte fylla alla styrelseledamotplatserna utan man beslutade att ”då det saknas en ledamot i styrelsen, delegera till styrelsen att söka tillsätta denna ledamot”.  Det har nu styrelsen lyckats med i och med att Svante Kilander är villig att åta sig uppgiften. Svante är inte helt främmande för vårt arbete eftersom han redan 2011 valdes in i styrelsen, men var tvungen att avgå redan efter ett år på grund av utlandsarbete. Men nu är han hemma i Hillsta igen och vi hälsar honom välkommen åter.


Berit Ranebo

__________________________________________________________Aktuellt från styrelsen juli 2016


Midsommarafton: Visst är det fantastiskt, att det går att genomföra ett sådant midsommarfirande med ideella krafter och cirka 2 500 besökare. Vi tycker själva att det fungerade bra och vädret var ju också helt perfekt. Tack till alla som bidrog, både till er som kom och ”bara” deltog, men naturligtvis särskilt till alla som jobbade.

Kom ihåg Vårlunchen nästa år, då bjuds ju alla medlemmar på lunch och viss underhållning. Du som inte fick möjlighet att hjälpa till, tveka inte att själv kontakta någon i styrelsen för att höra efter vad du kan bidra med nästa år. Ju fler vi är desto lindrigare blir det för var och en.

Kontakta oss gärna och berätta hur du upplevde dagen på forngården. Berätta gärna både vad du tyckte var bra och vad som var mindre bra, så kan vi kanske göra nästa firande ännu bättre.


Forsadan: Nu hoppas vi att det blir lika vackert väder söndag 31 juli då vi får besök av travkusken som växte upp i Skarmyra, Stig H Johansson. Han kommer att intervjuas av Bo Yngvesson, också han uppvuxen i Forsa, Sörforsa närmare bestämt. 1995 utkom boken Mitt spår författad av Stig i samarbete med Bo där ”Sveriges största travkusk, Stig H Johansson, berättar om sin resa från Hälsingland till de största travbanorna världen över”.

Programmet:

12.00 Serveringen och gårdarna öppnar   .                                                                             13.00 Musikunderhållning med Fältholm & Gradh.

13.30 Bo Yngvesson intervjuar Stig H Johansson om hans uppväxt i Skarmyra och om tiden inom travet.

14.30 Fikapaus och därefter musikunderhållning igen.

Frivillig entréavgift med lotteri. Servering av Forsaostkaka, kaffe, bröd, smörgåsar, varmkorv. Butiken är öppen, där bl a böcker och målarfärgen Forsablått säljs. Gårdarna är öppna för visning och guidning.


Ny vaktmästare: Tyvärr har vår vaktmästare Lena Arro aviserat att hon har för avsikt att lämna sin anställning hos föreningen. Därför är vi mycket angelägna om att få tips om vem vi kan anställa istället. Kontakta vår ordförande Ki Vilhelmsson Rask om du har förslag.  ordf@forsahembygdsforening.se


Guidekurs: Kontakta Astrid Nilsson om du eller någon du känner, vill gå en guidekurs i höst. Vi behöver nämligen fler som kan guida i forngården då besökare kommer och vill veta något om gårdens historia. Ett intressant och spännande uppdrag! Tel 070-6343333, astrid.emelie@telia.com


Glöm inte bort att besöka Fränö och forngården på torsdagarna fram till 28 juli klockan 11-16, då serveringen är öppen. Barnens Fränö och guidning finns också som vanligt!


Berit Ranebo

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen juni 2016


Som vanligt blev det ett långt styrelsemöte inför hembygdsföreningens största evenemang, midsommarfirandet, eller som vi kommer att skriva i annonsen i HT: ”Välkommen till ett traditionellt midsommarfirande på en genuin Hälsingegård.” Det är mycket som ska planeras och många som är engagerade. Vi är väldigt många frivilligarbetare som hjälps åt, uppemot hundra personer faktiskt, fantastiskt! 


Programmet den 24 juni ser ut som följer:


11.30 Entréerna öppnar

12.15 Kyrkbåten anländer, kulning

12.30 Välkomsthälsning, Majstången reses, Ringlekar

13.45 Nisse Grundström berättar om Forngården

14.00 Forsa Folkdanslags barngrupp, Ringlekar

14.30 PH Lindhs stipendium delas ut

14.45 Forsa-Högs Kyrkokör

15.15 Small Group


Servering av Forsaostkaka, kaffe, korv och glass. Bokförsäljning, tombola och fiskdamm. Entré: 80 kr, dräktklädda 40 kr, barn under 12 år gratis. Gratis parkering!


Förutom servering på forngården i samband med Vävdagarna, Vårlunchen för medlemmarna, Städdag och Trädgårdsamatörernas växtförsäljning, har vi också redan haft Lunds skolas våravslutning på forngården.


Det var lite kallt i luften och några regndroppar föll innan examensklädda elever och lärare från Lunds skola samlades på Forsa Forngård i Fränö för traditionsenlig skolavslutning. Men under hela scenprogrammet var det uppehåll och vindarna höll sig lugna. Alla elever fick precis plats på vår utbyggda Teaterlada med föräldrar och andra anhöriga på våra bänkar och medhavda stolar framför. Våra parkeringsvakter fick mycket att göra med att hålla ordning på över 170 bilar. Bra test inför midsommarafton! Nästa år vill vi ha lite varmare väder så att eleverna som vanligt kan ha picknick på tunet efteråt.


Ni som deltog i Vårlunchen fick höra Bengt Erik Olsson, Ölsund, berätta att tidningen Traktor kommer för att göra ett reportage om traktorn från 1912 (den äldsta i landet?) som finns på forngården. Representanterna för tidningen besökte forngården nu i veckan för detta reportage. Traktorn hade man lyckats flytta ut på Heds gård och flera traktorintresserade fanns på plats, bland annat flera släktingar till bröderna Lars och Jonas Olsson, Utnäs, som byggde traktorn. Släktingarna var Karl-Johan Olsson, Söräng, Bengt-Erik Olsson, Ölsund, Stefan Byström, Trogsta och Lennart Carlgren, Utnäs. Mer information finns vid traktorn ute på gården – och håll utkik efter tidningen Traktor framåt hösten!               

                                                       

Glöm inte bort att besöka Fränö och forngården på torsdagarna 30 juni-28 juli klockan 11-16, då serveringen är öppen. Barnens Fränö och guidning finns också som vanligt.


Berit Ranebo

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen maj 2016


Först ett tack till er som reagerar och hörs av med synpunkter på medlemsmejlen! De tas tacknämligast emot!


Sedan till våra aktiviteter:

20-21 maj klockan 11-14. Välkomna att i samband med VÄVDAGARNA besöka Forngården. Marta Trolin visar tekniken för textiltryck med tryckstockar. Konservator Alf Blom visar handtryckta tapeter. Restaurangskolans årskurs 1 serverar sallader, matpajer, ”gofika” och Forsa ostkaka med saftsås på Ostkakelogen.   

22 maj klockan 13.00. Välkomna också till VÅRLUNCH på Forngården. Information från styrelsen. Program som ovan, men vi ska även se på de föremål som stals från forngården 2011 och nu är återfunna och återlämnade. Lunchen består av hemmagjord soppa med smörgås och dryck och kaffe med kaka. Kom och känn detta som ett tack till dig som jobbar i föreningen. Men observera att alla medlemmar är varmt välkomna! Tar du med dig en icke medlem så kostar lunchen för den personen 100 kr (och då blir han/hon också medlem i föreningen). Anmälan till Vårlunchen senast 18 maj till Kristina Ovanfors eller Berit Ranebo: k_ovanfors@hotmail.com tel 073-8319973 eller berit.ranebo@spray.se tel 076-8058506.


Vi vill också passa på att sända ett stort grattis till våra Hedersmedlemmar Nisse Grundström och Anna Persson som båda nyligen har fyllt år! De fyllde 80 respektive 95 år!


Och så har vi utsett ytterligare en Hedersmedlem, nämligen Börje Olsson! Så nu är den skaran utökad med en person till sju stycken. De sju är: Ingemar Eklind, Håkan Franck, Nisse Grundström, Birgitta Larsson, Börje Olsson, Anna Persson och Birgitta Wassgren.


Till sist måste vi berätta att tyvärr har inte någon hörts av angående att identifiera Thure J som vi frågade efter i förra mejlet!


Berit Ranebo

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen april 2016


Måndag 21 mars höll vi vårt årsmöte i Mariagården. Närmare 70 av våra 260 medlemmar deltog, så ni som var med vet att det var alldeles fullsatt i lokalen.

Sven Bergström Trolin valdes till mötesordförande och han klubbade igenom de sedvanliga årsmötesärendena. Ny i styrelsen är Carl Henrik Björk, Ölsund. Vi hälsar Calle välkommen till oss!

På årsmötet informerade vi om sommarens program på forngården i Fränö och hälsade alla välkomna till aktiviteter i samband med Vävdagarna 20-21 maj, Vårlunch 22 maj, fest på Midsommaraftonen, torsdagarna 30 juni-4 aug kl 11-16 och Forsadan söndag 31 juli då Stig H Johansson och Bo Yngvesson medverkar.

Efter årsmötet serverades kaffe och smörgås och det drogs vinnare i lotteriet. Den första vinsten var en biljett till föreställningen Forsablått. Ulrika Beijer, Cia Olsson och Kristofer Sundman från Föreningen Scenplats Glada Hudik presenterade både muntligt och via sång den unika föreställningen Forsablått som har premiär i Holma Helsinglands lokaler i Sörforsa 19 maj.

Erik Jonsson visade färgen Forsablått i små färgburkar, som styrelsen tillsammans med konservator Alf Blom tagit fram.

Kristina Ovanfors hade också en programpunkt. Hon visade nyinlagda bilder i Sockenbilder och alla deltog och identifierade både personer och byggnader. Tack för all hjälp!


Som information kan nämnas följande från senaste styrelsemötet: Kristina Ovanfors visar i dagarna foton ur Sockenbilder i Folkets Hus, Näsviken och i Forsagården, Sörforsa. Planering inför sommarens program är på gång. Gårdsplanen framför Kälkebobyggningen ska färdigställas och en del renoveringar ska göras.


Vad gäller Landsbygdsutvecklingen har man nu bildat en egen förening med Jan-Åke Malmqvist som ordförande och representant för vår förening och Forsaljud, Erik Jonsson, kassör och representant för Hälsingebyrån och Helena Eriksson, sekreterare och representant för Forsså Bruks Herrgård. Medlemsavgiften är satt till 100 kr, vilken vår förening nu ska betala för att bli medlem. Föreningen har hemsidan forsabygden.se.


På styrelsemötet föreslogs också att i nästa medlemsmejl presentera dikten ”Funstasjön runt”. Vi undrar nu om någon vet vem signaturen Thure J är.  /Berit Ranebo


Ur Hudiksvalls Tidning 16 januari 1934:


Funstasjön runt.


Kom, gör en tur omkring Funstasjön,

Det livar hjärta och sinne.

Och för din möda du har god lön

Och får ett varaktigt minne.

Ty fagra vyer du skåda får

Och mången gravhög, som ännu står

Och vittne bär sedan tusen år,

Att mänskor bott här i nejden.


I byn Sörviksta en fager vy

Sig breder ut för ditt öga,

Ty bortom åkrar och sjön mot sky

Sig reser bergen de höga.

Och här låg sagornas Guneborg.

Där bodde Gunlög, som gav en korg

Åt grymme Hoder och i sin sorg

Han sökte älskaren döda.


Här fanns ett tempel i hednatid

Till Asagudarnas ära.

I offerlunden, som låg bredvid,

De skulle offret frambära.

Men ofta hände: var tidens skick,

Att mången kämpe till envig gick

Och banesåret av någon fick,

Och for till Valhalla salar.


Och Sjösjöbäcken i Nansta by

Igenom skogen sig hastar,

Men när den bygden får se, med gny

Den utför branten sig kastar.

Då spelar Näcken på silversträng

Och älvor dansa på daggvåt äng

Och tomtar bädda sin brudesäng

I multnande skakverk.


Men ett av skakverken rivits bort

Och hur nu flyttats till Skansen.

En Trogsta-bonde se´n börja fort

I bäcken sköta rulljangsen.

Ett litet sågverk, snart byggde han.

Och snart en kvarn man där också fann,

Och se´n en hyvel, så att man kan

Få släta, spontade plankor.


I byn Sörhoga det bor en man

Med nittiotvå år på nacken,

Men ännu ute han vandra kan

Och inte slår sig i backen.

Och nära stranden på åkrarne

Ett svärd av brons han upphittade.

Och där en tid bodde munkarne,

Som flydde undan kung Gösta.


I Hillsta by finns en ”Ystigård”

Med ärevördiga anor,

Och ägarn tager om gården vård

Och tål ej nyare vanor.

Och lilla glittrande Hillstaån

Går genom bygden, och därifrån

Ur pärlestänket och forsens dån

De hämta lyse till gården.


I Funsta ser du en härlig vy,

Ty högt är bygden belägen.

En sköldmö bodde i denna by

- så lyder än gammal sägen.

Och Estlands hövding, som friade,

Hon stolt och envist avvisade.

I strid, som följde, de kunde ge

Varandra dödliga såren.


Och vill du skåda en fager syn,

så gå till Stavåkers hällen

En kväll, när månen står högt i skyn

Och vinden prasslar i kvällen.

Då dansa vågor vid vassig strand

Och månen väver ett silverband

Från Nansta by till Stavåkers land -

Det är en syn, värd att skåda.


Och om till slut du en genväg tar

Tillbaks till Sörvikstalanden,

En härlig utsikt du ständigt har

Och vandrar högt över stranden.

Och sjön därnere i djupet ler

Och höga bergen du ständigt ser,

Och denna härliga syn dig ger

God lön för vandringens möda.


                                           Thure J.

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen mars 2016


I förra veckan skickade vi ut kallelsen till årsmötet som ju äger rum 21 mars klockan 18.30 i Mariagården. Har inte kallelsen med inbetalningskort för årsavgiften kommit i brevlådan ännu så är den alldeles säkert på väg. Då vet ni att förutom årsmötesförhandlingar, servering och lotteri tittar vi på nyinlagda bilder i Sockenbilder och vi ska hjälpas åt att identifiera personer och vyer. Kom och bidra! Cia Olsson och Ulrika Beijer kommer för att presentera föreställningen Forsablått och styrelsen presenterar den alldeles nyframtagna färgen Forsablått. Och precis nu fick vi besked om att även Kristofer Sundman kommer med till årsmöteskvällen.


Valberedningen som består av Nisse Grundström, Astrid Nilsson och Gunnar Viktorsson har nu fullt upp med att söka ersättare för Börje Olsson och Ulrika Juhlin som har avsagt sig omval. Vi måste också göra nytt val av styrelsesuppleant eftersom också Åsemi Byström avsagt sig omval. Om du har tips om någon kandidat, kontakta Nisse tel 070-260 23 77, Astrid tel 070-634 33 33 eller Gunnar tel 070-345 04 45.


Du som ännu inte har köpt boken ”SKÅLLA MED OMNEJD I FORSA SOCKEN kan göra det på årsmöteskvällen, eftersom vi kommer att ha med dem till försäljning då.


Vi kommer ju att titta på några foton ur Sockenbilder på årsmötet. Det blir främst Hilding Lindhs foton som är nyinlagda i Sockenbilder. Och apropå det så fick vi ett foto till föreningen från en av våra medlemmar, Lars Svärd, Frösön.

 

Lars har dessutom skrivit en utförlig text till bilden:


FLYGFOTO SÖRFORSA från tidigt 1900-tal.

Fotot taget av en av de första flygfotograferna i Sverige, Oscar Bladh från Ljungby, enl hans biografi började han först 1928 med egen firma, men på nätet finns flygfoton tagna av OB redan från 1925 enl flera andra bilder från Norrland, bl a från fabriken i Väja-Dynäs, vilket tyder på att OB var igång tidigare, kanske innan han registrerade egen firma.

Fotot kan alltså ha tagits tidigare än 1928.

Längst nere på fotot syns den nyanlagda vattenpumpstationen i Skarmyra och den ännu ej igenvuxna ledningsgraven därifrån upp mot byn. Kaulich villa var då ännu ej byggd, men har drag av sen jugendstil, vilket också tyder på slutet av tjugotalet. Exakt år torde framgå av fastighetsregistret.

Åkrarna hos Jan-Jans och Västanäng har ännu ej börjat grönska så bilden är nog tagen på våren/försommaren. Uppe på berget där Betel byggdes senare finns ännu inte vattentornet, vilket ritades av arkitekten Cyrillus Johansson och enl andra uppgifter byggdes redan 1927 och kunde knappast ha byggts före pumpstationen. Byggtid kanske max ett år, vilket styrker teorin om att bilden är från tiden mellan 1925 och 1927.

Cyrillus J född i Gävle 1884 anlitades av Leman för flera byggnader i Sörforsa utöver vattentornet, bl a de trevliga bostäderna på Norrtull 1918 enligt idén om Trädgårdsstaden och Bäckgården 1919 som från början var Lemans sommarbostad, men som sedermera byggdes till med flyglarna 1932 enl ritningar från samme CJ, sedan Leman bosatt sig där permanent.

CJ var också inblandad i utformningen av Ungdomsgården, förutvarande stall för spinneriets hästar och ritade även några flerbostadshus från 1945. Lite oklart vilka?

Om man återgår till fotot så ser man bl a de två Stenkasernerna, LJ Larssons affär, Gummesons bageri m fl och bakom alla de röda arbetarbostäderna skymtar London.

Nere tillvänster ser man soptippen i Krutviken, ännu ej så stor och båthusen där bl a farfar Jonas Svärd båt och även ”Rospiggen” med flera hade sina båtar här. Fårholmen, ön längst till vänster är grön och utan skog, troligen pga fårbetet från Lars Anderssons jordbruk, den stora vita byggnaden är deras ladugård.  Flottning pågår och den gamla spelflotten ligger strax nedanför sågen, men det finns inget sågtimmer i inhägnaden nedanför sågen och inga brädstabbar till vänster om sågen heller. Var det någon arbetsmarknadskonflikt på tjugotalet? Eller drevs sågen enbart på sommaren?

Båtplatserna längst till vänster var nog ganska nya då och den vita båten längst till vänster kan nog vara Hilding Svärds Enångerssnibb.                                                                                                   

Vi i styrelsen uppskattar reaktioner från er medlemmar, gärna mer sådant, tack!


Berit Ranebo

__________________________________________________________Aktuellt från styrelsen februari 2016


Nu har vi precis lämnat manus till broschyren Öppna Hälsingegårdar 2016. Där skrev vi bl a att i Forsa forngård finns målade rum av Jonas Åkerström.


Och nu i år, är det 80 år sedan dåvarande ordföranden för hembygdsföreningen Henry Littmark skrev i sin anteckningsbok:


”Juli 29 1936: Vid Manne Östlunds (Manne Östlund var en konservator från Valbo) besök revo vi bort tapeterna i mellankammaren i barstubyggningen. Därvid blottades vackra roccocomålningar, en figurgrupp, blomdekorationer och änglahuvuden. Närvarande voro Olof o Stina Hed samt Lars Erik Olsson, som berättade att hans farfars far Olof Larsson  enligt traditionen gått i lära för en målare som sedan reste till Italien och där blev förgiftad. Östlund hade redan dessförinnan haft ett hugskott mot Jonas Åkerström från Åkre i Rogsta vilken dog i Rom i slutet av 1700-talet. L-E Olssons berättelse pekade mot samme man. Måhända har Åkerström utfört de målningar som ikväll blottats i Fränö.”


Tack vare deras upptäckt kan vi nu ståta med unika verk av hälsingekonstnären som levde 1759-1795. Även i Heds barstuga har ju senare en takmålning av Åkerström tagits fram.


Åter till det nya året 2016: Ni har väl bokat in årsmötet kl 18.30 i Mariagården 21 mars? Förutom årsmötesförhandlingar, servering och lotteri kommer vi att få titta på nyinlagda bilder i Sockenbilder och vi ska hjälpas åt att identifiera personer och vyer. Kom och bidra!

Valberedningen som består av Nisse Grundström, Astrid Nilsson och Gunnar Viktorsson har nu fullt upp med att söka ersättare för Börje Olsson och Ulrika Juhlin som tyvärr har avsagt sig omval. Om du har tips om någon kandidat, kontakta Nisse tel 070-260 23 77, Astrid tel 070-634 33 33 eller Gunnar tel 070-345 04 45.


Snart är det sommar och här är det som hittills planerats:

19-21/5 Vi deltar med utställning i Linspinneriets lokaler i samband med Vävdagarna.

20-21/5 Öppet på forngården med servering.

22/5 Alla medlemmar inbjuds till Vårlunchen på forngården.

5/6 Städdag och Trädgårdsamatörernas växtmarknad, forngården.

24/6 Midsommarfirande.

30/6-4/8 Öppet på torsdagarna 11-16, servering, guidning och Barnens Fränö.

31/7 Forsadan på forngården, medverkan av Stig H Johansson och Bo Yngvesson.


Vi passar på att hälsa nya medlemmar och medlemmar med nya mejladresser välkomna och som vanligt är vi tacksamma för kommentarer, reaktioner och frågor.


Berit Ranebo

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen december 2015


Så har ett år snart gått till ända igen. I hembygdsföreningen har vi haft diverse aktiviteter och förhoppningsvis har vi följt stadgarna där det står att vi har till uppgift att värna om hembygdens kultur och miljö.


Den nya populära boken ”

Skålla med omnejd i Forsa socken” finns nu att köpa av författaren själv, Hans Åke Persson 065026027@telia.com telefon 0650-26027, eller av Lena Arro lena.arro@gmail.com telefon 073-838 2518, 0650-23678.


I boken skriver Hans Åke om det unika Kälkebobigarråträdet: Kälkebobigarrå är en sorts körsbär som förädlats fram efter ett gammalt vackert rikbärande träd i Kälkebo.


Även i boken ”Mer om några byar i Forsa” är detta träd omnämnt, där citeras Henry Littmarck i stycket Fruktträdsorter i Hälsingland: En självfertil, utmärkt sort har under senaste åren under namn av Kälkebobigarrå förts fram vid Trädskolan i Forssa efter förädling från ett gammalt, vackert rikbärande träd i Kälkebo.


Det intressanta i detta sammanhang för oss nu, är att ett sådant här Kälkebobigarråträd växer och frodas hos Karin Hedberg och Olle Rask i Trogsta. På sensommren tog de en stickling från sitt stora fina träd och planterade framför Kälkebobyggningen vid forngården där det naturligtvis på ett alldeles särskilt sätt hör hemma. Vi skickar ett tack till Karin och Olle och ser nu fram emot att detta lilla nyplanterade träd ska bli lika vackert och rikbärande som de gamla träden. Någon undrar kanske om det finns något Kälkebobigarråträd i Kälkebo, då kan vi här meddela att det gamla trädet tyvärr inte finns längre.


Nu är det luciatider. Vi har inte krönt någon lucia i hembygdsföreningen, men det går att kika på luciabilder i sockenbilder.se.

Tyvärr saknar det flesta bilder i Forsa Sockenbilder uppgift om namn, årtal, plats osv. Du som känner igen någon lucia eller tärna, skicka gärna en synpunkt via Sockenbilders ”Lämna synpunkt” så fler får veta mer om bilderna. Detta gäller naturligtvis alla bilder, lämna synpunkt då du känner igen någon eller något!


Nästa styrelsemöte är i februari nästa år och årsmötet blir 21 mars 2016.


Nu vill vi passa på att tacka för i år och tillönska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.


Berit Ranebo

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen november 2015


Boken, Julmarknaden och Kyrkkaffe:


”SKÅLLA MED OMNEJD I FORSA SOCKEN” är färdig! Det blir boksläpp vid Julmarknaden i Tövsätter lördag och söndag 21 och 22 november. Hembygdsföreningen kommer även att sälja andra böcker och textilier och lite annat diverse. Öppet 11-16 båda dagarna.

Du som inte har möjlighet att komma till Julmarknaden kan istället köpa boken i samband med kyrkkaffet efter gudstjänsten i Forsa kyrka 1:a advent, 29 november. Det är Hembygdsföreningen som bjuder på kaffe med lussebulle då. Välkomna!


Från Visionsmötet:


Vid styrelsens senaste möte var temat Våra visioner. Vi kan konstatera att vi fortsätter att förvalta föreningens åtaganden lika som tidigare styrelser har gjort. Vi kommer att satsa på liknande program i sommar, som några år tidigare. Exakta datum kommer senare. Och med risk för att bli tjatig så vill vi säga att vi naturligtvis är tacksamma för allt som medlemmarna bidrar med i samband med aktiviteterna, utan er skulle det inte vara möjligt att bedriva den verksamhet som vi har åtagit oss.


100 mejladresser av cirka 260:


Vid årsmötet förra året, började vi samla medlemmarnas mejladresser för att kunna skicka ut information. Vi är cirka 260 medlemmar och nu har vi fått vår hundrade medlemsmejladress. Det är Margareta Backlund i Storvik, bördig från Långgattene i Hamre. Många medlemmar är liksom Margareta boende på annat håll men har visst intresse av Forsa Sockens Hembygds-förening, trevligt tycker vi i styrelsen! Fast – prata gärna med andra Forsabor om att de kan bli medlemmar i föreningen. 100 kr per år för en person eller 200 kr per familj och år. PH Linds och Hembygdsföreningens bok ”Forsa” får man gratis som välkomstpresent!


Berit Ranebo

__________________________________________________________Aktuellt från styrelsen oktober 2015


Stölden 2011: Som vi hörde och läste i de lokala medierna, var det som julafton på forngården i Fränö häromdagen då vi hade fått hem flera av de föremål som stals 2011. Nu återstår att uppdatera inventarieförteckningarna och placera ut sakerna där de hör hemma. Visst är det fantastiskt att sakerna har kommit tillbaka.


Koftan till Forsa folkdräkt: Det har ju efterfrågats garn till koftan till folkdräkten och vi har nu konstaterat att föreningen inte har något garn, Hemslöjden har inget och inte heller finns det på Linspinneriet. Det går att beställa nytt men då måste riktigt stora mängder inköpas och lagerhållas och efterfrågan är liten. Därför gör vi här och nu en förfrågan. Har någon detta gröna och röda ullgarn? Du som har garn liggande, kontakta Astrid Nilsson, tel 070-6343333,  astrid.emelie@telia.com som gärna tar emot lite och vidarebefordrar till andra intresserade.

 

Boken ”Skålla med omnejd i Forsa Socken”. Det är nära nu! D v s om det inte uppstår några komplikationer så kommer vi att kunna ha boksläpp vid Julmarknaden i Tövsätter 21-22 november. Nu håller vi alla tummar vi har för att de sista korrigeringarna och tryckningen ska gå så smidigt som möjligt. Tänk vilken julklapp!!! Läs t ex om Kares kafé och mycket annat i boken.

 

Visionsmötet 3 november: Styrelsens årliga visions- eller planeringsmöte blir den 3 november. Du som har funderingar eller frågor till oss, hör gärna av dig innan dess.


Julmarknaden i Tövsätter: I år fortsätter vi vår nya tradition att delta i Julmarknaden i Tövsätter den 21-22 november kl 11-16, med försäljning av böcker (förhoppningsvis även ”Skålla med omnejd i Forsa Socken”), lite textilier och kanske något ätbart. Och naturligtvis gratis information om föreningen.


Berit Ranebo

__________________________________________________________


Aktuellt från styrelsen september 2015


Vi kan nu konstatera att hösten är här på allvar och sommarens aktiviteter i föreningen ligger bakom oss. Då kunde man tro att styrelsen går i ide och avvaktar nästa sommar, eller inväntar årsmötet som blir måndag 21 mars 2016. Så är det nu inte, för det har varken nuvarande eller tidigare styrelser gjort. På senaste styrelsemötet behandlades bland annat nedanstående frågor och då kan det vara intressant att se vad som tidigare tagits upp under åren.


Inför Forngårdens 75-årsjubileum och Hembygdsföreningens 50-årsjubileum år 2008, sammanställde Hans Åke Persson en krönika. Här nedan finns utdrag ur den i kursiv stil. Där ser man att styrelserna under åren brottats med liknande frågor och vi gör nu vad vi kan för att fortsätta i våra fäders - och mödrars - spår.


- Ur styrelseprotokollet 2015-09-01 §6: Konservator Alf Blom fortsätter sitt arbete med att renovera tapeter och målningar på Forngården.


Augusti 1938: Konservator Manne Östlund uppmonterar de gamla väggmålningarna från Kälkebo.                                                                                       

Arbetsutskottet erhöll uppdrag att fatta beslut angående återställandet av konstnären Åkerströms gamla väggmålningar, senast använda som underlag för tapet i barstukammaren.

Maj 1943: Konservator Östlund från Valbo fortsätter med de gamla målade tapeterna.

Mars 1979 meddelas att målning och tapetsering i Kälkebostugan är svårt att få till stånd. Ingen målare vågar sig på detta projekt. Efter påtryckning så kanske det ändå kan komma igång under året.

Maj 1979 meddelas att målare åtar sig arbetet med Kälkebostugan. Holger Persson avlägsnar lister innan målningen påbörjas.

Gunnar Wallberg fortsätter att färdigställa bryggstugans farstu, genom att vitmåla taket och sätta upp en brun stänktapet.

Augusti 2005: Takmålningar från slutet av 1700-talet upptäcks under spännpappen i Heds herrstuga.


- Ur styrelseprotokollet 2015-09-01 §7: Vi håller kontakt med försäkringsbolag och polis om att få tillbaka ”våra” föremål från stölden 2011.


Juni 2008: Originalnyckeln till Bryggstugan försvinner.

                           

- Ur styrelseprotokollet 2015-09-01 §8a: Vi är i kontakt med Lunds skola om att de gärna vill använda det lin som vi sådde och nu är färdigt för skörd, i sitt Linprojekt.


April 1980: I samråd med Kulturnämnden i Hudiksvall beslöts att visning av Forngården skall ske den 29-30 maj samt 2, 3 och 4 juni. Det gäller 600 förskoleelever från storkommunen. Meningen är att eleverna skall få stifta bekantskap med gamla arbetsmetoder, såsom kardning, spinning, hällbrödsbak, bindning av fastbandhage, folkdans, täljning i trä.

Maj 1989: En linåker skall anläggas vid Forngården. Förhoppningsvis skall den bestå år från år, och den gamla linhanteringen får komma till heders igen, innan den blir glömd.


- Ur styrelseprotokollet 2015-09-01 §8a: Frågan om dokumentation från studiecirkeln om Fränö by som pågått under året togs upp.


Maj 1990: Föreningen har inköpt två videoband där Erik Erikssons filmer ”Timmerrännan”, ”I skördetid” och ”Nordsvensken” finns inspelade. Motiven är bl.a. hämtade från Lars Nilssons gård i Vålsta. Då denna gård brunnit ner under vintern är dessa filmer ovärderlig dokumentation.

Februari 1994 har Sally och Ingemar Eklind påbörjat dokumentationen av äldre forsabor för vår räkning.


- Ur styrelseprotokollet 2015-09-01 §8c: Information om att Kristina Ovanfors nu påbörjat fotograferingen av föremål vid Forngården för att vi ska få ännu bättre inventarie-förteckningar.


Januari 1978: Det beslöts att pärmarna med inventeringslistorna från Forngården skall förvaras i arkivet på Församlingshuset.

2004: Januari 2005 startar fotoprojektet med inskanning av gamla foton och lokal hyrs på Holma-Helsingland i Sörforsa.

Mars 2006 erhåller föreningen tillsammans med övriga hembygdsföreningar i kommunen bidrag från Statens Kulturråd för att anställa personer som skall arbeta med dokumentering av gamla foton.


- Ur styrelseprotokollet 2015-09-01 §8c: Det är städat och nya hyllor är uppsatta på vinden i Heds Barstuga.


Januari 1987: Birgitta Wassgren-Nilsson visade sitt imponerande arbete med folkdräkts-inventeringen ordnade i prydliga pärmar.

Maj 1989: Ett rum för föreningens kläder har iordningställts i Heds sängstubyggning.


- Ur styrelseprotokollet 2015-09-01 §8d: Det har provisoriskt lagts plåt på baksidan av Kälkebobyggningens tak på grund av en liten takläcka som har upptäckts. Förhoppningsvis håller plåten tätt. Vidare ska det röjas sly runt byggnaden och eventuellt tas ner träd som står alltför nära huset. Detta arbete och övrigt inför vintern sker på vintringsdagen som blir lördag 3 oktober klockan 9.


Februari 1932 beslutades att det dåliga spåntaket på bryggstugan skall bytas ut mot näver och runda takroer, brädhuv upptill och harsp nedtill samt grövre längsgående stänger mitt på taket. Anbud på virke skulle infordras. Näver skulle inköpas som förut från H. Knapp i Hudiksvall.

Juni1974 diskuterades taken på Forngården som började bli i dåligt skick. Lars Persson i Bäck hade varit i kontakt med länsantikvarien i Gävle vilken ansåg att taken bör prioriteras före den tänkta fastbandhagen runt Forngården.

Juni 1978 besöker en arbetsgrupp från föreningen tillsammans med en representant från kommunen Forngården, för att göra ett kostnadsförslag till reparationerna av Forngården, speciellt taken på logen och sängstugan.

Augusti 1982 fanns ett bidrag från kommunen på 50 000 kr att tillgå för reparation av logtaket.

Februari 1983: Lars Persson, Holger Persson samt Anton Westin borde enligt styrelsen få någon slags uppmuntran för sitt idoga arbete på Forngården. Lars Persson har lagat skorstenar, målat portar, knutar och fönsterfoder, så hela Forngården lyser som en pärla.

Maj 1990: Vid Kälkebobyggningen har taket till källaringången bytts ut och trappan till nattstugan har reparerats. En ny fastbandhage med grindar har uppsatts mot sjösidan.


- Ur styrelseprotokollet 2015-09-01 §8e: Konstaterades att det fortfarande är en hel del arbete kvar för att få dansbanan i ordning.


Juni 1941: Dansbanan repareras.

Juni 1960: Ny dansbana köps in för 1 200 kr.

Maj 1972 beslöts att dansbanan skall förlängas 2,5 m åt öster till en kostnad av 4 500 kr.


- Ur styrelseprotokollet 2015-09-01 §9: Diskussion om vad föreningen ska ansvara för/arbeta med i samband med projektet Landsbygdsutvecklingen.


Augusti 1934: Ordförande Littmarck fick i uppdrag att hos Sv. Turistföreningen och hos kommunala myndigheter undersöka möjligheterna att vid forngården anordna ett s.k. vandrarhem.

Oktober 1960 anordnades en utställning av gamla folkdräkter på Folkhögskolan.

1960: Fotoutställning anordnades i samband med årsmötet på församlingshuset med över 100 bilder som insamlats. Frågan om arkivering skulle undersökas.

Vid årsmötet april 1968 hade Sören Fagerström anordnat en stor utställning av kopparföremål.

1969: Forsa kommun har under några dagar stått som värd för finska gäster från vänortskommunen Nakkila i Finland. Sista dagen avslutades på Forngården där hembygdsföreningen svarade för värdskapet.

April 1976 diskuterades att flytta ”Kares Kaffe” vid Lundströmmen till Forngården.

Augusti 1991: Föreningen har lånat ut 61 fotografier till en utställning om samhället Sörforsa i Holma-Hälsinglands lokaler under Väv-91 konferensen.

Augusti 2008 anordnade föreningen ErskJans-dagen. En utställning om ErskJansarna i Forsa och föredrag hölls av Åke Nygren. Musikalisk underhållning av bl.a. nyutnämnde riksspelmannen Gustaf Eriksson, Klångsta.


Ja, detta var lite blandat ur senaste styrelseprotokollet och ur tidigare protokoll. Den som vill läsa hela krönikan som är på 27 A4-sidor kan få den i mejl av Hans Åke eller Berit. Det är intressant läsning om när och hur föreningen och Forngården kom till, bildades och har förvaltats.


Berit Ranebo