Barstuga

Barstugan är en så kallad parstuga med mellankammare, det vill säga den är symmetriskt byggd med en förstuga (farstu) rakt innaför ytterdörren, innanför den finns en mellankammare och på båda sidor, till höger och till vänster, lika stora rum.


Byggnaden monterades ner och helrenoverades på 1850-talet. Den fick då ny, huggen grundsten. Timmerstommen brädfodrades ovanpå och man lade på enkupigt taktegel. Man höjde huset med en vindsvåning. Fönstren byttes ut mot träspröjsade sådana.


Ytterdörren öppnas inåt, vilket var det vanliga på den tiden. Dekorationer finns runt och ovanför dubbeldörren. Dekorationen ovanför liknar skuggbilden av en brödkavel och finns på många gårdar i Forsa, bland annat på Norrgårdens barstuga.


             

De två rummen användes som festsalar vid kalas, men också som kläd- och redskapsförvaring under andra tider. Båda rummen (stugorna), har öppenspis. Den ena kallas herrstuga, och där fick gäster, förnämare män, sova, när de kom på besök.


Stugorna har 1800-talstapeter, målade tredings- eller locktak och obehandlade skurgolv.Mellankammaren har kakelugn och användes också till övernattande gäster. Möbler är bland annat en brunmålad Forsasäng och en dragkista med marmorerad skiva. Den stora dörren med utskurna figurer som står i rummet kommer från "Krontorpet" i Hamre.
I rummet finns också brudtavlor, ett för Forsa typiskt sätt att göra minnestavlor till ett bröllop, med små keruber omkring en större ängel som håller ett dekorerat kors. Nedanför finns en altarliknande uppbyggnad med blommor runtom och initialerna på brudparet och datum för bröllopet.
Väggfältet föreställer konung Ahsverus sittande på sin tron med två beväpnade vakter på var sin sida av tronen och drottning Ester med tjänarinna på knä framför kungen. Motivet är hämtat ur Esters bok i Gamla testamentet. Takbården är dekorerad med blå kerubhuvuden och palmetter, därunder två blomsterurnor mot grå botten.

Mellankammarens väggmålning är gjord på linneväv och var en tid övertapetserad men har senare framtagits och restaurerats. Den målades av Jonas Åkerström (1759-1795). född i Åkre by i Rogsta, elev till kyrkomålaren Paul Hallberg i Hudiksvall. Målningen består av ett överstycke, ett fragment av en landskapsmålning, ett väggfält och en takbård. Dörröverstycket är utformat som en banderoll med bondens, Olof Erssons, hustruns och barnens initialer och födelsedatum. Under banderollen syns frukter, blommor och fåglar. Landskapsmålningen visar en sjöutsikt med träd i förgrunden, en båt på sjön och en fiskare på stranden.


Barstuga