Logen

LOGEN

Logen är indelad i ett mindre och ett större utrymme. I det ena förvarades höet till hästarna, som skulle ha foder av högsta kvalitet. I det andra förvarades foder till de övriga djuren, som stod lägre i rang än hästarna. I logen ligger också stallet som har plats för två hästar.

Den smala gången mellan fäxet och stallet kallas logsvalen och här finns gårdens torrdass. Avskrädet hamnade på dyngstan tillsammans med djurens spillning.