Sängstuga

SÄNGSTUGAN

Sängstugan tillhörde ursprunglingen inte gården utan flyttades hit år 1930 från gården Ersk-Annders i Klångsta. Den ersatte den byggnad som 1896 flyttats västerut till Näsudden. Därmed fick gården tillbaka sin ursprungliga fyrbyggda stil.

Byggnaden har fungerat som undantagsstuga för de äldre som överlåtit ägandet och ansvaret för gården till en yngre generation.

Sängstugan vilar på torpargrund och är byggd i liggande timmer. Över ingången sitter ett mäktigt sadeltak som är vackert dekorerat med bland annat ett solornament liknande de på Forsasängarna.

Sängstugan rymmer kök och kammare samt utrymme för förvaring på övervåningen. Väggarna är klädda med linneväv som stänkmålats. I kammaren finns en kakelugn som är tillverkad av Rödins lerfabrik i Hamre, Näsviken.

Längre bort i byggnaden finns pig- och drängkammare på övre våningen. Dessa kallades för nattstuga. Rummen har inga eldstäder och användes endast under sommarhalvåret.