Kyrkan

Kyrkan

Den nuvarande kyrkan i Forsa byggdes på 1840-talet och ersatte en medeltida kyrka. Vissa delar - norra och östra väggarna samt sakristian – är bevarade från den gamla kyrkan. Vid en restaurering 1936 fick kyrkan nytt altare och en altartavla målad av Tor Hörlin. Bland inventarierna finns en 1200-talsskulptur föreställande Sankt Olof och träskulpturer gjorda av 1500-talsmästaren Haakon Gullesson.

I den medeltida kyrkan satt under sekler en märklig järnring i dörren. Innan den hamnade i Forsa ska den ha suttit i Högs kyrka. På den s.k. Forsaringen finns en lagtext, skriven med runor, som troligen är Nordens äldsta bevarade rättsliga text. Enligt Riksantikvarieämbetet är ringen från tidig vikingatid, alltså 800-900-tal och texten är en föreskrift om bötesbelopp. Ringen förvaras på en brand-och stöldskyddad plats men en kopia finns i kyrkan. I sakristian hänger ett porträtt av Matthias Olavi, prost och lagman i mitten av 1400-talet, som lär vara identisk med den legendariske stormannen ”Greven i Bäck”. Enligt sägnen ska han ha varit så rik att hans grisar fick mat på silverfat och den som byggde den s.k. Gillestugan - en liten, kvadratisk gråstensbyggnad bredvid kyrkan. Om den som namnet antyder verkligen varit lokal för ett medeltida gille, en förvaringsplats för dyrbara föremål tillhörande den allra första träkyrkan eller en försvarsbyggnad är oklart.

I Forsa församling förekommer än idag (en modern variant av) kyrkliga husförhör.

Forsas kyrkböcker går tillbaka till 1690-tal.

© Forsa Sockens Hembygdsförening

Gillestugan