Källförteckning

Källförteckning

Bratt Torkel: ”Hälsingland-från istid till nutid ” 1998

Brink Stefan ”Två stora farsoter i Hälsingland ” 1988

Franck Håkan (Red.)”Forsaringen. Forsa folkhögskola 75 år.” 1984

Hudiksvalls kommun (Hudiksvall.se)

Lindh Hilding: ”Forsa” utgiven av Forssa hembygdsförening 1987

Lundberg Birger: ”Sällsamheter i Hälsingland” 1978

Nordisk familjebok 1951-55

Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Wikipedia.se