Multimediaprojekt

Utveckling Hälsingebygden har beviljat Forsa Sockens Hembygdsförening 50 000 kr för att genomföra ett projekt som vi kallar Multimediaprojektet.

Ett nyskapande och gränsöverskridande projekt som med hjälp av nyaste
teknologierna berättar om byggnader, föremål och hur man levde i Forsa forngård i
Fränö. Det är ett komplement till manuell guidning som använder modern teknik som
utvecklats för smarta hem och som börjar på Googles offentliga världskarta som ett
street view-spår från väg 669 ner genom Fränö by in på forngårdens område och in i
våra byggnader.