Styrelsen/kontakt

Styrelse


Jan-Åke Malmqvist, ordförande, janake@dellencat.se Fränö 212, Forsa, 070-3904010


Cia Olsson, v. ordförande, cia.olsson@icloud.com Fågelviksvägen 60, Hudiksvall, 070-3728952


Carl Henrik Björk, ledamot, callebjork@hotmail.com Ölsund 111, Forsa, 070-6075150


Jenny Johansson, kassör, jenny@forsahembygdsforening.se Ölsund 202, Forsa, 070-6655290


Hans Åke Persson, adj. kassör, persson.hansake@gmail.com Sunnanbäck 52, Forsa, 076-8182210


Helene Björk, ledamot, hobbe.b@icloud.com Ölsund 111, Forsa, 070-6112674


Erik Jonsson, ledamot, erikiforsa@yahoo.com Tövsätter 105, Forsa, 070-5633191


David Sundfors, ledamot, d_sundfors@hotmail.com Trogsta 126, Forsa, 072-2422630


Maria Moberg, ledamot, miamoberg97@gmail.com Sunnanbäck 209, Forsa, 070-6449809


Emma Bellung, ledamot, emmabellung@gmail.com Ölsund 228, Forsa, 073-9603203


Markus Ståhl, suppleant m_stahl@icloud.com Flatmo 40 Näsviken, 070-3029598


Margareta Bergström, suppleant, margareta_bergstrom2002@yahoo.com Fränö 206, Forsa, 070-520 53 84


Maria Carlgren, suppleant, carlgrenmia@gmail.com
070-2484352


Medlemskap:
Årsavgiften för år 2021 är 150 kr per person och år, familjeavgift 300 kr per år enligt årsmötesbeslut. Skicka avgiften till plusgiro 88 44 17-7 eller till bankgiro 281-0109  om du vill bli medlem. Skriv namn och adress i meddelanderutan.


Föreningens stadgar:
Klicka här!

Föreningens swishnummer: 123 442 81 99


Hitta till Forsa Forngård i Fränö

Google kartaKassör:

Jenny Johansson, jenny@forsahembygdsforening.se
Ölsund 202, 824 61 Forsa, 070-6655290


Valberedning

Anna-Karin Malmqvist sammankallande 073-0267302
Åsa Magnusson 070-3222348
Marta Trolin 072-2309697
Hanna Gardner 073-092 43 84Föreningens postadress är: Forsa Sockens Hembygdsförening, c/o Jenny Johansson, Ölsund 202, 824 61 Forsa


Anställda

Göran Bäckström är anställd som föreningens vaktmästare. Han sköter även bokning av gården. Kontakta Göran via mejl: bokning.forngard@gmail.com

Kristina Ovanfors är också anställd och hennes arbetsuppgifter är att i första hand arbeta med Forsa Sockenbilder. Kontakta henne om du har bilder som du vill skanna in och publiceras eller om du har synpunkter på redan inlagda bilder. Kristina har e-postadress k_ovanfors@hotmail.com och telefon 073-8319973.