Sockenbilder

Sockenbilder

I början av 2005 startade vi Fotoprojektet och styrelsen tog då ett rejält grepp när det gäller föreningens bildarkiv.

Utrustning för att skanna in bilderna med högsta kvalitet till digitalt format och datorutrustning för att hantera och lagra bilderna inköptes.

Forsa Sockens Hembygdsförening är nu en av 21 hembygdsföreningar i det gemensamma projektet Sockenbilder.


Fortfarande skannas nya bilder in, eller snarare gamla bilder. Då de skannas in saknas ofta bildtext. Därför önskar vi att var och en som tittar på bilderna och har en synpunkt, lämnar denna. En bild med text säger ju många gånger mer än en bild utan text. Det går enkelt att lämna synpunkten direkt från respektive fotografi.

Gamla fotografier från Forsabygden hittar du på Sockenbilder